అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

'పుప్పొడి తలపు'

7:43 AM 0
  'పుప్పొడి తలపు'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్,  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పువ్వు రాజ్యానికి యువరాణి వాల్చిన తలను తలపులతో సవరించుకొంటోంది.. నా...
Read More

పంచపదులు

10:48 AM 0
 పంచపదులు  (నూతన ప్రక్రియ పంచపదులు) అష్టాదశ పురాణాలు..శక్తి పీఠాలు -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి,సికిందరాబాద్. బ్రహ్మ పురాణం ఆదిబ్రాహ్మ్యనామ...
Read More

'జారిపోతున్న క్షణాలు'

7:06 AM 0
'జారిపోతున్న క్షణాలు' -సుజాత.పి.వి.ఎల్ సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. వేకువ చైతన్యం  సుప్రభాతగీతికై మేల్కొల్పుతున్నా.. నిశి నిద్రావస్థలో...
Read More

బతుకుదాం..బతుకునిద్దాం!

5:50 PM 0
  బతుకుదాం..బతుకునిద్దాం! -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. కంటికి అగుపడని సూక్ష్మజీవి రెండేళ్ళుగా ప్రంపంచాన్ని అవిశ్రాంతంగా చుట...
Read More

'చొల్లంగి అమావాస్య' కి ఆ పేరెలా వచ్చిందంటే..!

8:09 AM 0
  'చొల్లంగి అమావాస్య' కి ఆ పేరెలా వచ్చిందంటే..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. ప్రతి సంవత్సరం పుష్యమాసం చివరిరోజైన అమా...
Read More

ఉద్యమ నేత నేతాజీ

8:36 AM 0
 'ఉద్యమ నేత..'నేతాజీ!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. గుండె నిండా ధైర్యంతో తెల్లవాళ్ల మెడలు వొంచి వారిలో ఓటమి గుబు...
Read More

'నిజమైన సార్థకత!'

12:45 PM 0
  'నిజమైన సార్థకత!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. నేను నిజాన్ని మేను దహనానికైనా  సిద్ధపడతానేమో గానీ, ధర్మాన్ని దగ్ధం ...
Read More

'సర్వతమోపహం!'

5:36 PM 0
  'సర్వతమోపహం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్ సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సంస్కృతి సంప్రదాయ నీరాజనం.. శారీరక, మానసిక  వికాస సంకేతం.. తమోగుణ తిమిర ...
Read More

అనిశ్చిత కాలం

5:29 PM 0
'అనిశ్చిత కాలం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఒక్కోసారి అనిపిస్తూంటుంది.. కదిలేది..కనిపించేది.. కనులమెదిలేదీ..కనుగొనలేని  సత్యమని!.. సూర్యోదయం ...
Read More

'మోదక తృతియ' విశిష్టత!

8:50 AM 0
 'మోదక తృతియ' విశిష్టత! -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. భారతీయ స్త్రీలు పసుపు కుంకుమల సౌభాగ్యం కోసం, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య...
Read More

'తెలుగు తేజం!'

8:40 AM 0
 'తెలుగు తేజం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. విశ్వ విఖ్యాతిగా  కులమతాలకతీతంగా కోట్లాది గుండెల సవ్వడై భిన్నత్వంలో ఏక...
Read More

Pages