అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 79

5:15 PM 0
శివం - 79 రాజ‌ కార్తీక్ (హర సిద్దు తనకు లభించిన ధనంతో తన ఇంటికి వెళ్లి, తన తల్లిని పలకరించి.. ఇక మీద మనకి అన్ని మంచి రోజులే అని చెప్పాడు.  బ...
Read More

శివం - 77

7:48 AM 0
శివం - 77 (శివుడే చెప్పిన కథలు) రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి వచ్చిన కల నిజమైంది.. తన జన్మ ధన్యమైందని భావిస్తున్నాడు హార సిద్దు, తనకు వచ్చిన క...
Read More

శివం - 76

7:41 PM 0
శివం - 76 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో బందిపోట్ల ని ఎదుర్కొని, మహారాజు ని కాపాడిన తరువాత, మహారాజు అంతఃపురం లో ధర్మయ్య కోరికమేరకు విందు ...
Read More

శివం - 75

9:43 PM 0
శివం - 75  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు న్యాయ విచారణ చేస్తున్నాడు. బందీ పోటు ను పట్టి గుడి కి తీసుకు వచ్చిన తర్వాత) కత్తిని అటుగా తిప్పి అడగవలసి...
Read More

శివం -74

9:20 PM 0
శివం -74 రాజ కార్తీక్  (బందిపోట్ల నుండి కాపాడటానికి రాజు గారిని పల్లకిలో తీసుకువెళ్తూ ఉండగా,  పల్లకిలో బాణం తగలటం వల్ల రక్తం బయటకు వచ్చింది....
Read More

శివం - 73

2:18 PM 0
శివం - 73 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు గుడిలో జరిగే దాడికి రాజు గారి తరఫున పోరాడుతూ ఉన్నాడు) హర సిద్ధుడు చాకచక్యంగా తిప్పుతున్న కత్తితో ఎవరిమీదా...
Read More

శివం -72

8:29 AM 0
శివం -72  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో కథ మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత ధర్మయ్య తో మాట్లాడిన తర్వాత దూరంగా రాజ పరివారం రావడం గమ...
Read More

శివం - 71

6:25 AM 0
శివం - 71 రాజ కార్తీక్    (బొజ్జ లింగం కథ .. ధర్మయ్య మాటలు మొత్తం విని హరసిద్ధుడు.. తన దగ్గరికి వచ్చిoది నేనే అని తెలిసి, తీవ్ర తన్మయత్వంలో‌...
Read More

Pages