అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 105

9:47 AM 0
శివం - 105 రాజ కార్తీక్  (నేను అనగా శివుడు --కార్తికేయనితో పరిచయమైన తర్వాత. కోటప్పకొండ లో జరిగిన సంఘటన ల తదుపరి.. నాతో పదా అని కార్తికేయని మ...
Read More

శివం- 104

5:59 AM 0
శివం-   104 శివుడే చెబుతున్న కథలు రాజ కార్తీక్  దర్శకుని కధ 12 (  నేను {రాజా} అనగా శివుడు -  కార్తికేయుడు గురించి కార్తికేయ రచనల గురించి మీక...
Read More

శివం-103

5:09 PM 0
  శివం-103 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్  (  నేను అనగా శివుడు... కార్తికేయుడికి రాధ పరిచయం అవ్వటం వారిద్దరూ నా పల్లకి ఊరేగింపులో నృత్...
Read More

శివం- 102

1:18 PM 0
  శివం- 102 రాజ కార్తీక్  ( నేను - (అనగా శివుడు) . రచయత మరియు దర్శకుడు.కార్తికేయుని తో పరాచికాలు అడుతు..కోటప్ప కొండ మీద ఉన్నాను ..నాటకాలు గు...
Read More

శివం - 101

10:48 AM 0
శివం -101  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) ( కార్తికేయుడుని కోటప్పకొండ లో కలవటం.. అతనితో రాజా గా  పరిచయం.. అతని రచనల గురించి చెప్పడం.. నన్ను నటన చేయ...
Read More

శివం - 100

8:17 PM 0
శివం - 100  (శివుడే చెబుతున్న కథలు)  రాజ కార్తీక్  ఇది 100 వ ఎపిసోడ్.. శివం కథల ఫలితమంతా శివుడికి మాత్రమే చెందుతుంది.. మరొకసారి చెబుతున్నాను...
Read More

Pages