అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం -66

10:47 PM 0
శివం - 66 రాజ కార్తీక్ ( హర సిద్దుడు కుంభన్న చెప్పిన విధంగా శిల్పాన్ని సిద్ధం చేసి  తన జీవితంలో రాబోతున్న మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు... ...
Read More

శివం - 65

6:35 PM 0
శివం - 65 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దుడు చెక్కిన శిల్పాలు కుంభయ్య చూసి, తన గతం తెలుసుకుని, తానే ఒక అవకాశం ఇవ్వ తలచ...
Read More

శివం - 64

9:47 PM 0
శివం - 64 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్ద చెక్కిన శిల్పాల గురించి విశ్లేషణ మొదలయ్యింది. ఆ విగ్రహాల మాటున ఉన్న  కధలు ఏంట...
Read More

శివం - 63

10:16 AM 0
శివం - 63 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దు శిల్ప కళ ను పరిశీలించాలన్న ధ్యేయం తో కుంబయ్య అతని కళ ప్రాంగణం కి వచ్చి ...
Read More

శివం - 62

6:46 PM 0
శివం - 62 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  ( కుంభయ్య కోరిక మేరకు శిల్పి హర సిద్దు తన పని తనం చూపించాలి అని నిశ్చించుకుంటాడు. ఇక త...
Read More

శివం - 61

8:43 PM 0
  శివం - 61 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు మరియు అతని తాత మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా.. మధ్యలో విన వచ్చింది ఒక స్వరం)  ...
Read More

శివం - 60

6:07 PM 0
శివం - 60 హర సిద్ధుని కథ-2 రాజ కార్తీక్  ఈ విధంగా హరసిద్దుడు తనకు తన మనసే ముఖ్యంగా భావించి, పని చేసేవాడు. కొంత మంది దగ్గరత...
Read More

శివం - 59

11:05 PM 0
శివం - 59 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్ హర సిద్దుని కథ "ఇంత కన్నా గొప్పది ఏముంది సాంబ శివ .,
Read More

శివం - 58

2:52 PM 0
శివం - 58 రాజ కార్తీక్ కల్పన భారతి కి నాకు జరుగుతున్న సంభాషణ .. నేను: "చెప్పు తల్లీ, నీ కోరిక ఏమిటో?" క బా:...
Read More

శివం - 57

7:39 PM 0
శివం - 57 రాజ కార్తీక్  కల్పన భారతికి, నాకు గుడిలో జరుగుతున్న సంభాషణ ... ఇంతలో కల్పన భారతి ఇంటికి రాలేదని ఇరుగు పొరుగు గుర్త...
Read More

శివం - 56

1:42 PM 0
                                               శివం - 56                                                                                ...
Read More

Pages