అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 88

9:19 AM 0
  శివం - 88 రాజ కార్తీక్    ( హర సిద్ద ను శిల్ప శాల కి సైనికులు తీసుకు రాగా , తన చివరి కోరిక గా , తన నాయనమ్మ చివరి   కోరిక నా విగ్రహం   చెక్...
Read More

శివం - 87

6:57 AM 0
  శివం - 87  రాజ కార్తీక్  (హార సిద్ధుని విచారణ కొన సాగుతుంది..తన తల్లి తప్పు ఒప్పుకో శిక్ష  తగ్గిస్తారు అని చెప్పిన హార సిద్దు ఒప్పుకోవట్లే...
Read More

శివం - 86

10:29 AM 0
శివం - 86 రాజ కార్తీక్   (రాజు దర్బార్లో విచారణ కొనసాగుతోంది.. ఓపిక లేని హర సిద్ధుని మీద ఆరోపణలు జరుగుతున్నాయి.. ఇంతలో తన తల్లి కూడా వచ్చింద...
Read More

శివం - 85

6:14 PM 0
 శివం - 85 - రాజ కార్తీక్  ( రాజముద్ర అపహరణ అభియోగంతో హరసిద్ధుడు ఇప్పుడు ముద్దాయిలా విచారణకు రాజదర్బార్ లో నుంచొని దీనస్థితిలో ఉన్నాడు) విచా...
Read More

Pages