అచ్చంగా తెలుగు: రాజ కార్తీక్
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం - 93

7:04 PM 0
శివం - 93 రాజ కార్తీక్  భక్తులారా ! ఇప్పటివరకు.. మీరు విన్న గుహని కథ శ్రీకరుని కథ ,చెప్పుల సాంబయ్య కథ రావణుడి కథ, నంది కథ, ఉద్భవ రాజు కథ, కల...
Read More

శివం -92

12:10 PM 0
శివం - 92  రాజ కార్తీక్   (హర సిద్ధుడు.. ఆలయానికి రావడం నేను అతనికి కనపడటం జనులందరికీ తను నన్ను తీసుకు వెళ్ళటం అదే శివలింగాన్ని తీసుకు వెళ్ళ...
Read More

శివం - 91

8:04 AM 0
శివం - 91 రాజ కార్తీక్   (హర సిద్దు.. ఆలయంలోకి వచ్చాడు అందరికీ శివలింగం లా కనపడుతున్న నేను.. హరసిద్ధకి సాక్షాత్తు నేనే కనపడుతున్నాను.. రాజు ...
Read More

శివం - 90

7:03 AM 0
శివం - 90 రాజ కార్తీక్  (నేను మాయమయ్యాను.. హరసిద్ధుడి దగ్గర నుండి... శిల్పమంతా అయిపోయింది కానీ ఇంకా నా మొహం ఒక్కటే చెక్క లేదు .. హరసిద్ధుడు ...
Read More

Pages