అచ్చంగా తెలుగు: ఓలేటి శశికళ
Showing posts with label ఓలేటి శశికళ. Show all posts
Showing posts with label ఓలేటి శశికళ. Show all posts

తులసి పెళ్ళి

9:21 AM 0
తులసి పెళ్ళి ఓలేటి శశికళ  చాన్నాళ్ళ తరవాత సాయంత్రపు వ్యాహ్యాళికి బీచ్ రోడ్ కొచ్చాను. మధాహ్నపు మండుటెండ నీరెండలోకి మారి, పొద్దున్ను...
Read More

Pages