అచ్చంగా తెలుగు: మా బాపట్ల కధలు
Showing posts with label మా బాపట్ల కధలు. Show all posts
Showing posts with label మా బాపట్ల కధలు. Show all posts

తీరం దాటిన బతుకులు

11:22 AM 0
తీరం దాటిన బతుకులు మా బాపట్ల కధలు -28 భావరాజు పద్మిని బాపట్ల దగ్గరలో ఉన్న సూర్యలంక సముద్రం ఒడ్డున కూర్చుని, అలల వెనుక లీలగా కనిప...
Read More

జై పరమేశ్వరా !

10:12 AM 0
మా బాపట్ల కధలు -26 జై పరమేశ్వరా ! భావరాజు పద్మిని “అమ్మోయ్ జై పరమేశ్వరా వచ్చారు...” అమ్మవద్దకు వెళ్లి అంది చిట్టి. “చాల్లేవే...
Read More

మార్గదీపికలు

3:46 PM 0
మార్గదీపికలు మా బాపట్ల కథలు -25 భావరాజు పద్మిని “ప్రసాదమా? అయితే నాకొద్దు.” అంది కొత్తగా వచ్చిన పనమ్మాయి. కోడలి సీమంతానికి తమ...
Read More

చరమ గీతం

7:11 AM 2
  చరమ గీతం మా బాపట్ల కధలు -24 భావరాజు పద్మిని హరిద్వార్ లో గంగ ఒడ్డున ఉన్న ఒక ఆశ్రమం... మరకతపచ్చ రంగులో గలగలా పారుతున్న గ...
Read More

గోవిందమ్మ గారి నగలు

8:00 PM 1
గోవిందమ్మ గారి నగలు మా బాపట్ల కధలు – 22 భావరాజు పద్మిని “ఏవండోయ్ పంతులు గారు, బహుకాల దర్శనం. బాన్నారా?” “ఓ, భేషుగ్గా ఉన్నా, చెప్...
Read More

Pages