అచ్చంగా తెలుగు: కుంతి
Showing posts with label కుంతి. Show all posts
Showing posts with label కుంతి. Show all posts

స్వల్ప జాగ్రత్త

4:22 PM 0
స్వల్ప జాగ్రత్త కుంతి  “కృషికి తగిన గుర్తింపు లభించును. సంఘములో విశేషమైన మర్యాదా గౌరవము లభించును. అనుకున్న పనులు విజయవంతమగును. ప్ర...
Read More

ఙ్ఞానోదయము!

7:19 AM 0
ఙ్ఞానోదయము! -కుంతి గేట్ శబ్దమైనది. ఇంకా నిదురపోకుండా కొడుకు కోసము  ఎదురు చూస్తున్న యశోదమ్మ బెడ్ రూమ్ కిటికీ నుండి తొంగి చూసింది. ...
Read More

Pages