అచ్చంగా తెలుగు: ఆండ్ర లలిత
Showing posts with label ఆండ్ర లలిత. Show all posts
Showing posts with label ఆండ్ర లలిత. Show all posts

పద్ధతులకు నాంది

5:44 PM 0
పద్ధతులకు నాంది  ఆండ్ర లలిత  ఏమిటో పొద్దున్నే లేస్తూనే ఆనంది మనసులో మా ఇంటి  పద్ధతులంటే మా ఇంటి పద్ధతులు అనుకుంటూ మనం పిల్లలి జీవితాలతో చలగా...
Read More

గొప్పవారి పేదరికం

5:23 PM 0
గొప్పవారి పేదరికం ఆండ్ర లలిత  రాహుల్ మాట కాస్త కటువు. ఆ రోజు రాహుల్ పుట్టినరోజు. మంచి ధగ ధగ మెరిసిపోయే దుస్తులు వేసుకున్నాడు. రో...
Read More

గొప్ప వారి పేదరికం

7:28 AM 0
గొప్పవారి పేదరికం ఆండ్ర లలిత  రాహుల్ మాట కాస్త కటువు. ఆ రోజు రాహుల్ పుట్టినరోజు. మంచి ధగ ధగ మెరిసిపోయే దుస్తులు వేసుకున్నాడు. ...
Read More

ఊహించని అవకాశాలు

11:15 AM 7
ఊహించని అవకాశాలు ఆండ్ర లలిత  ఇల్లో సినిమా హలో తెలియటంలేదు.   బాబ్జీని చిన్న పిల్లాడిలా  చూసి  targets  గుర్తు చేయాలా అని అనిపించింది...
Read More

Pages