అచ్చంగా తెలుగు: పారనంది శాంతకుమారి
Showing posts with label పారనంది శాంతకుమారి. Show all posts
Showing posts with label పారనంది శాంతకుమారి. Show all posts

అదీ సంగతి!

9:23 AM 0
 అదీ సంగతి! పారనంది శాంతకుమారి ఒకే బెర్తుపై ఇద్దరూ సర్ధుకున్నారు, మరో బెర్తు ఖాళీగానే ఉంది. ఒకే ప్లేటులో ఇద్దరూ టిఫిన్ తిన్నారు, మరో ప్లేటు ...
Read More

అతను

7:00 PM 0
అతను పారనంది శాంతకుమారి అతని కాంతిలో కరిగితే  ఈ బ్రాంతులు మాయమౌతాయని తెలుసు, ఐనా, అతనిని కోరటం లేదీ మనసు.  అ...
Read More

ఈవిడ-ఆవిడ

6:32 AM 0
ఈవిడ-ఆవిడ - పారనంది శాంతకుమారి ఈవిడకేమో అపార్ట్ మేంట్ ఫ్లాట్ లోఉండే సందడి ఇష్టం, ఆవిడకేమో వ్యక్తిగతమైన గృహంలో ప్రశాంతంగా ఉండటం ఇష్టం...
Read More

కవిత ఆగి పోతుంది

8:23 AM 0
కవిత ఆగి పోతుంది  పారనంది శాంతకుమారి  సరైనభావం వచ్చేవరకు హృదయం వదలదు.  భాష నచ్చేవరకు కలం కదలదు.  అంతర్మధనం జరిగేవరకు జీవం...
Read More

అదీ ఒక కవిత్వమేనా?

5:32 PM 0
అదీ ఒక కవిత్వమేనా? పారనంది శాంతకుమారి. పేదవాని ఆకలిని అంతం చేయలేని కవిత్వం ఒక కవిత్వమేనా? బీదవాని బాధలను అర్ధం చేసుకోలేన...
Read More

పార్కు

2:24 PM 0
పార్కు పారనంది  శాంతకుమారి ఇక్కడ అల్లకల్లోలాలన్నీ ఆదమరిచిఉంటాయి, ప్రకంపనలన్నీ ప్రశాంతతను పొందిఉంటాయి, అశాంతులన్నీ అణిగిఉం...
Read More

ఆలోచించి చూడు!

8:16 AM 0
ఆలోచించి చూడు!    పారనంది శాంతకుమారి. నీవు పొందుతున్న విజయాల  వెనుక  ప్రకటింపబడని ఎన్ని ప్రార్ధనలున్నాయో, నీవు తెలుసు...
Read More

కావాలంటే

8:27 AM 0
కావాలంటే...   పారనంది  శాంతకుమారి ఆహారం కావాలంటే అమ్మను అడగాలి ఉద్యోగం కావాలంటే నాన్నను అవలోకించాలి వికాసం కావాలంటే గురువును...
Read More

ఉన్నాయి

12:14 AM 0
ఉన్నాయి పారనంది శాంతకుమారి. ఆలోచనలో.....  సంకల్పం, వికల్పం భావం,అభావం  జీవం,నిర్జీవం ఆనందం,ఆవేదన బంధం,మోక్షం లుప్...
Read More

నువ్వు చేసుకున్నదే

10:05 PM 0
నువ్వు చేసుకున్నదే!  పారనంది  శాంతకుమారి నువ్వుచేసిన మంచే  దైవమై నిన్నురక్షిస్తుంది నువ్వుచేసిన చెడే  దయ్యమై నిన్నుశిక్...
Read More

Pages