అచ్చంగా తెలుగు: డా.బల్లూరి ఉమాదేవి
Showing posts with label డా.బల్లూరి ఉమాదేవి. Show all posts
Showing posts with label డా.బల్లూరి ఉమాదేవి. Show all posts

పద్యకవయిత్రి డా.బల్లూరి ఉమాదేవి గారితో ముఖాముఖి

6:08 PM 0
పద్యకవయిత్రి డా.బల్లూరి ఉమాదేవి గారితో ముఖాముఖి మంచాల శ్రీలక్ష్మీ మల్లినాథసూరి కళాపీఠం ఏడుపాయల సంస్థాన "విశిష్ట కవుల ప...
Read More

తొలగిన తెరలు

9:14 AM 0
"తొలగిన తెరలు" డా.బల్లూరి ఉమాదేవి  "రాధా  రాధా ఏం చేస్తున్నావోయ్ ?" "కాఫీ కలుపుతున్నానండి, వస్తున్నా&...
Read More

Pages