అచ్చంగా తెలుగు: అద్దంకి వెంకట్
Showing posts with label అద్దంకి వెంకట్. Show all posts
Showing posts with label అద్దంకి వెంకట్. Show all posts

"భయం"

7:38 AM 2
  "భయం" వెంకట్ అద్దంకి  పద్మకు నెలలు నిండాయి, నెప్పులు మొదలయ్యాయని అనుమానంతో ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చి ఎడ్మిట్ చేసాడు రఘు. ...
Read More

Pages