అచ్చంగా తెలుగు: కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Showing posts with label కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. Show all posts
Showing posts with label కొత్తపల్లి ఉదయబాబు. Show all posts

నాకు నచ్చిన నా కథ

8:38 PM 0
నాకు నచ్చిన నా కథ కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  వేగంగా వెళ్తున్న ఆటోలో కూర్చున్న మధురిమ పరిసరాలను పరిశీలిస్తూ ఉలిక్కిపడింది. ఎదురుగ బ...
Read More

Pages