అచ్చంగా తెలుగు: పూర్ణిమ సుధ
Showing posts with label పూర్ణిమ సుధ. Show all posts
Showing posts with label పూర్ణిమ సుధ. Show all posts

మానసవీణ -5

10:42 PM 0
మానసవీణ -5 గొలుసుకట్టు నవల  పూర్ణిమ సుధ (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావాన...
Read More

మూడో కన్ను

5:51 PM 0
మూడో కన్ను పూర్ణిమ సుధ  ఈ పొద్దు రాటల్లేదమా..! ఏటో బద్ధకంగా ఉంది. మరేటనుకోక, రేణుకమ్మకి కూడా ఓ పాలి సెప్పెయ్ వా..! అని రంగి ఫోన్...
Read More

మాట్లాడే మనిషి

8:59 AM 0
మాట్లాడే మనిషి   పూర్ణిమ సుధ  ’ఏమే సుబ్బూ..! తెల్లారిందా ?’ ఇప్పటికిది ముఫ్ఫై తొమ్మిదో సారి... సుబ్బలక్ష్మిగారికి విసుగూ, చిరాకూ...
Read More

2016 2016 లో...

11:05 PM 0
2016 లో... పూర్ణిమ సుధ  1. రెండువేల నోటు జూడ సుకుమారముగనుండు చిల్లరెతికి తేను చావుకొచ్చు ఏటిఎమ్ లైను ఎడతెగని బాధరా ’మోడి’ ఫి...
Read More

శ్రీ 'అమ్మ' రక్ష

11:20 PM 1
శ్రీ 'అమ్మ' రక్ష - పూర్ణిమ సుధ వెనకాల బట్టలు మడతపెడుతూ నిలబడ్డ అమ్మని ట్రేస్ చేసి, ’ఓకె. ఐ విల్ క్యాచ్ యూ లేటర్’ అని ఛా...
Read More

ప్రేమ యాత్రలకు...

7:12 PM 0
ప్రేమ యాత్రలకు... -       పూర్ణిమ సుధ పెరట్లో రాత్రంతా, మంచులో తడిసి మరింత అందాన్ని సంతరించుకున్న ఎర్ర మందారాన్ని తదేకంగా చూస్తూ, ...
Read More

Pages