అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీథరమాధురి - 105

5:37 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 105 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  శ్రీ రుద్రం ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా మనం శ్రీరుద్రం లోని ఈ ఒక్క శ్లో...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 104

8:29 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 104 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీ తల్లి లేక తండ్రి మీకు ఏదైనా ఆస్తిని లేక డబ్బును ఇస్తే దాన్ని నిరాకరించక...
Read More

శ్రీధరమాధురి -103

10:52 PM 0
 శ్రీధరమాధురి -103 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  మాతా పూర్వరూపం... తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు తల్లి పూర్వీకుల రూపం. తల్లి ఈ సృష్టి...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 102

7:56 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 102 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) దేవ .కృతి అహోబిలేశ్వరుడి యొక్క అంకిత భక్తురాలు. ఆమె అహోబిలం అడవుల్లో నివసి...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 101

6:23 AM 0
  శ్రీథరమాధురి - 101   (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) చాలాసార్లు, మీలో చాలామంది నన్ను మీ ఇంటికి పిలుస్తారు...   నేను మీ ఇంట్...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 100

10:40 AM 0
 శ్రీథరమాధురి - 100  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ఎవరైనా మోసకారులని మీరు విమర్శించే ముందు, మీరు కూడా వారిలో ఒకరా కాదా అని...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 99

8:41 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 99 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీరు భవిష్యత్తును గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే, మీరు భయపడే అవకాశం...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 98

3:04 PM 0
 శ్రీథరమాధురి - 98  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఈ లోకంలో కొందరు చూపే ,స్వార్ధం, వక్ర బుద్ధి, స్వాధీనతా భావం, వెన్నుపోటు వ...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 97

10:46 PM 0
శ్రీధర మాధురి - 97  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) నేను ఒక కథ విన్నాను, దాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. విష్ణు భగవానుడు, నారదుడు గు...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 96

10:55 PM 0
 శ్రీధర మాధురి - 96 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీకోసం ఒక కథ... దేవతలు బృహస్పతి చేసిన యజ్ఞాలవల్ల జీవించగలిగారు.   బృహస్పత...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 95

9:59 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 95  పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు   గురువు మీ ప్రారబ్ధాన్ని ఎలా తొలగిస్తారు? ****************************** **...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 94

10:45 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 94  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) మీరేమి చేసినా మనస్పూర్తిగా చెయ్యండి, అదే ధ్యానంగా మారిపోతుంది. ***   ఆశయా...
Read More

Pages