అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీధరమాధురి - 102

7:56 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 102 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) దేవ .కృతి అహోబిలేశ్వరుడి యొక్క అంకిత భక్తురాలు. ఆమె అహోబిలం అడవుల్లో నివసి...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 101

6:23 AM 0
  శ్రీథరమాధురి - 101   (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) చాలాసార్లు, మీలో చాలామంది నన్ను మీ ఇంటికి పిలుస్తారు...   నేను మీ ఇంట్...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 100

10:40 AM 0
 శ్రీథరమాధురి - 100  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ఎవరైనా మోసకారులని మీరు విమర్శించే ముందు, మీరు కూడా వారిలో ఒకరా కాదా అని...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 99

8:41 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 99 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీరు భవిష్యత్తును గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే, మీరు భయపడే అవకాశం...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 98

3:04 PM 0
 శ్రీథరమాధురి - 98  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఈ లోకంలో కొందరు చూపే ,స్వార్ధం, వక్ర బుద్ధి, స్వాధీనతా భావం, వెన్నుపోటు వ...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 97

10:46 PM 0
శ్రీధర మాధురి - 97  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) నేను ఒక కథ విన్నాను, దాన్ని మీతో పంచుకుంటాను. విష్ణు భగవానుడు, నారదుడు గు...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 96

10:55 PM 0
 శ్రీధర మాధురి - 96 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీకోసం ఒక కథ... దేవతలు బృహస్పతి చేసిన యజ్ఞాలవల్ల జీవించగలిగారు.   బృహస్పత...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 95

9:59 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 95  పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు   గురువు మీ ప్రారబ్ధాన్ని ఎలా తొలగిస్తారు? ****************************** **...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 94

10:45 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 94  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) మీరేమి చేసినా మనస్పూర్తిగా చెయ్యండి, అదే ధ్యానంగా మారిపోతుంది. ***   ఆశయా...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 93

6:13 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 93  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  శిష్యుడు: మీ దాసుడిని గురూజీ మీకు నమస్కారాలు. మీరు అనుమతిస్తే దయుంచి ఒక వ...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 92

9:51 AM 0
  శ్రీధర మాధురి - 92  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) నిన్న నిన్నటి దృక్పధంలో సరైనది. ఇవాళ దాని స్వంత పద్ధతిలో సరైనదే. రెండిట...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 91

6:09 AM 0
 శ్రీధర మాధురి - 91 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఒక నవరాత్రికి నేను అడవిలో ఉన్నాను. ఉదయం 10 గంటల సమయం , ఉజ్వలమైన సూర్యకాంత...
Read More

శ్రీధరమాధురి -90

8:11 AM 0
  శ్రీధరమాధురి -90  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఆఫీస్ లో జరిగే అన్ని విషయాలను భర్త ఇంటివద్ద ఉన్న భార్యకు చెప్పడం చాలా హాస...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 89

10:14 AM 0
  శ్రీధరమాధురి - 89  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వృక్ష భైరవ , వృక్ష భవాని: ఇది చాలా అరుదైన స్వరూపం. చాయ అధర్వణవేదంలో 26...
Read More

Pages