అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీధర మాధురి - 91

6:09 AM 0
 శ్రీధర మాధురి - 91 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఒక నవరాత్రికి నేను అడవిలో ఉన్నాను. ఉదయం 10 గంటల సమయం , ఉజ్వలమైన సూర్యకాంత...
Read More

శ్రీధరమాధురి -90

8:11 AM 0
  శ్రీధరమాధురి -90  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఆఫీస్ లో జరిగే అన్ని విషయాలను భర్త ఇంటివద్ద ఉన్న భార్యకు చెప్పడం చాలా హాస...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 89

10:14 AM 0
  శ్రీధరమాధురి - 89  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వృక్ష భైరవ , వృక్ష భవాని: ఇది చాలా అరుదైన స్వరూపం. చాయ అధర్వణవేదంలో 26...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 88

8:54 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 88 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) చాలాసార్లు, మీలో చాలామంది నన్ను మీ ఇంటికి పిలుస్తారు...   నేను మీ ఇంట్లోనే...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 87

10:30 PM 0
  శ్రీధర మాధురి - 87 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) దక్షిణ భారతంలో ఒకచోట   కాదంబరి అనే గొప్ప జానపద నృత్యకారిణి ఉండేది. ఆమె ...
Read More

శ్రీధరమాధురి -86

10:19 PM 0
శ్రీధరమాధురి -86 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మనం ఏ బహుమానాలు, పురస్కారాలు ఆశించకుండా మన పూర్తి సామర్ధ్యంతో, చిత్తశుద్ధితో...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 85

11:17 PM 0
 శ్రీధరమాధురి - 85  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) మిమ్మల్ని చూసేందుకు వచ్చినప్పుడు బాగా తయారయ్యే రావాలని ఎవరో అన్నారని నాక...
Read More

శ్రీధరమాధురి -84

10:42 PM 0
శ్రీధరమాధురి -84 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ప్రతిరోజూ, కృష్ణ భగవానుడు తోటలోకి వెళ్లి, మొక్కలతో ,"మిమ్మల్ని నేను ప్...
Read More

శ్రీధర మాధురి -83

7:53 PM 0
శ్రీధర మాధురి -83 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  మహాభారతం నుంచి ఒక చిన్న కధ. ప్రతి రోజూ యుద్ధం కొనసాగుతోంది. కాని, ఇరుపక్షా...
Read More

శ్రీధర మాధురి - 82

10:09 PM 0
శ్రీధర మాధురి - 82 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అమాయకత్వం అన్న చిరునామాలో దైవం మనల్ని వదిలిపెట్టారు. మనం విజ్ఞానం పేరుతో చ...
Read More

శ్రీధరమాధురి -81

1:03 AM 0
  శ్రీధరమాధురి -81 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అతను తన బాస్ గురించి షికాయతు చేసాడు. అతను – గురూజీ, మా బాస్ పెద్ద మూర్ఖు...
Read More

Pages