అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీధరమాధురి - 110

8:07 PM 0
  శ్రీధరమాధురి - 110  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)   అన్ని గొప్ప భావనలు, అన్ని గొప్ప ఆలోచనలు, అన్ని గొప్ప వేదాంతాలు, అన్ని...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 109

8:51 AM 0
  శ్రీధరమాధురి - 109 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వైరాగ్యం లేదా నిర్లిప్తత అనేది ఒక సంపూర్ణ జీవితాన్ని జీవించిన తర్వాతే రా...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 108

6:16 PM 0
  శ్రీధరమాధురి - 108 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) భక్తి అంటే భగవంతుని పట్ల బేషరతైన ప్రేమే. అళ్వార్లు, ఆచార్యులు, నాయనార్లు...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 107

10:50 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 107 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  గాయత్రి, సావిత్రి, సరస్వతి... ఈ దివ్యమైన స్వరూపాల గురించి పురాణాలలో అనేక ...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 106

10:52 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 106 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) రావణుడు తన పాల భాగంపై విభూదిని ధరిస్తే వాడటం కానీ దాని మీద కుంకుమను మాత్రం...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 105

5:37 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 105 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  శ్రీ రుద్రం ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని అంతా మనం శ్రీరుద్రం లోని ఈ ఒక్క శ్లో...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 104

8:29 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 104 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీ తల్లి లేక తండ్రి మీకు ఏదైనా ఆస్తిని లేక డబ్బును ఇస్తే దాన్ని నిరాకరించక...
Read More

శ్రీధరమాధురి -103

10:52 PM 0
 శ్రీధరమాధురి -103 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  మాతా పూర్వరూపం... తైత్తరీయ ఉపనిషత్తు తల్లి పూర్వీకుల రూపం. తల్లి ఈ సృష్టి...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 102

7:56 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 102 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) దేవ .కృతి అహోబిలేశ్వరుడి యొక్క అంకిత భక్తురాలు. ఆమె అహోబిలం అడవుల్లో నివసి...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 101

6:23 AM 0
  శ్రీథరమాధురి - 101   (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) చాలాసార్లు, మీలో చాలామంది నన్ను మీ ఇంటికి పిలుస్తారు...   నేను మీ ఇంట్...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 100

10:40 AM 0
 శ్రీథరమాధురి - 100  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  ఎవరైనా మోసకారులని మీరు విమర్శించే ముందు, మీరు కూడా వారిలో ఒకరా కాదా అని...
Read More

Pages