అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీథరమాధురి
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీథరమాధురి. Show all posts

శ్రీధరమాధురి -78

1:55 PM 0
 శ్రీధరమాధురి -78 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మంత్రాలు సహజంగా రెండు ప్రధాన వర్గాలకు చెంది ఉంటాయి, ఈ రెండూ ఒకదానితో మరొకటి...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 77

11:11 AM 0
శ్రీథర మాధురి -77 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు ) చాలా ఏళ్ళ క్రితం, టిబెట్ లో ఒక గొప్ప యోగిని కలిసే అవకాశం నాకు ...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 76

12:27 AM 0
శ్రీథర మాధురి -76 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ చెప్పిన ఒక కథ ) వీధుల్లో తిరుగుతున్న ఒక బాలుడు ఉండేవాడు. ఒక గురువు అతన్ని చ...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 75

10:44 AM 0
శ్రీథరమాధురి - 75                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ధర్మం-అధర్మం, ఆనందం-దుఃఖం, అనేవి పూర్తి...
Read More

శ్రీథరమాధురి -74

7:45 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 74                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) విజ్ఞానం పెరుగుతున్న కొద్దీ సందేహాలు పెర...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 73

11:44 AM 0
శ్రీథరమాధురి - 73                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మామూలుగా మనం ‘భక్తి’, ‘విశ్వాసం’ ...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 72

11:19 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 72 (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మాతృదేవోభవ ...పితృదేవోభవ. - తైత్తిరీయ ఉపనిషత్తు. వేదాల...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 71

9:25 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 71                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) చెన్నై లోని అడ్మిషన్ దుస్సాధ్యమైన ఒక స్...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 70

11:15 AM 0
శ్రీథరమాధురి - 70                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ప్రేమ అనేది హృదయ సంగీతం, దాన్ని మాటల్...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 69

8:05 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 69                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) ఒక కొడుకు తన ముసలి తండ్రిని సాయంత్రం డిన్న...
Read More

శ్రీథరమాధురి - 68

6:41 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 68                      (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ, జీవితంలో పొందిన అ...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 67

11:52 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 67                       (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అత్యాశ, ప్రశాంతత కలిసి సాగలేవు...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 66

10:15 PM 0
శ్రీధరమాధురి - 66                       (పూజ్య శ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అతను – గురూజీ, అతను నా పనిని దొంగి...
Read More

Pages