అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts

మనశ్శాంతి

9:29 AM 0
                                              మనశ్శాంతి (మా జొన్నవాడ కథలు)                            - డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400...
Read More

చేనేత చెంచయ్య

8:03 AM 0
 చేనేత చెంచయ్య (మా జొన్నవాడ కథలు) -టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య         (9490400858) "అయ్యా!  చెంచయ్యగారూ... అమ్మణ్ణి దర్శనానికి ఢిల్లీ నుంచి న...
Read More

ఎల్లమంద

6:55 PM 0
ఎల్లమంద (మాజొన్నవాడ కధలు) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఉదయం ఆరు గంటల సమయం. దూరాన మైకులో వస్తున్న కామాక్షమ్మ భక్తి గీతాలు వింటూ ఊర...
Read More

ఋణానుబంధ రూపేణా...

3:07 PM 0
  ఋణానుబంధ రూపేణా... టేకుమళ్ల వేంకటప్పయ్య సమయం రాత్రి మూడు గంటలు. తమ్ముడు మరదలు దిల్లీ  వెళ్ళాలంటే  ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో దింపి తిరిగి వస్తున్నాడు...
Read More

Pages