అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య. Show all posts

చేనేత చెంచయ్య

8:03 AM 0
 చేనేత చెంచయ్య (మా జొన్నవాడ కథలు) -టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య         (9490400858) "అయ్యా!  చెంచయ్యగారూ... అమ్మణ్ణి దర్శనానికి ఢిల్లీ నుంచి న...
Read More

ఎల్లమంద

6:55 PM 0
ఎల్లమంద (మాజొన్నవాడ కధలు) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఉదయం ఆరు గంటల సమయం. దూరాన మైకులో వస్తున్న కామాక్షమ్మ భక్తి గీతాలు వింటూ ఊర...
Read More

ఋణానుబంధ రూపేణా...

3:07 PM 0
  ఋణానుబంధ రూపేణా... టేకుమళ్ల వేంకటప్పయ్య సమయం రాత్రి మూడు గంటలు. తమ్ముడు మరదలు దిల్లీ  వెళ్ళాలంటే  ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో దింపి తిరిగి వస్తున్నాడు...
Read More

దూరపు కొండలు నునుపు

6:47 PM 0
  దూరపు కొండలు నునుపు (మా జొన్నవాడ కథలు) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  (9490400858) ఉదయం 8 గంటలు దాటింది. నెల్లూరు నుండి ఫస్టు బస్సు వచ్చే టైం అ...
Read More

మానసవీణ -18

1:18 PM 0
  మానసవీణ -18 - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య రాజేష్ మిత్రబృందం సాయంత్రం కాలేజీ వదిలాక దగ్గరలో ఉన్న పార్కులో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. "ఇప్ప...
Read More

Pages