అచ్చంగా తెలుగు: 'బాపు బొమ్మకు' కవిత
Showing posts with label 'బాపు బొమ్మకు' కవిత. Show all posts
Showing posts with label 'బాపు బొమ్మకు' కవిత. Show all posts

కావ్యనాయిక

9:53 PM 0
కావ్యనాయిక - పూర్ణిమ సుధ వింటి నుండి వీడిన శరము నారి వీనులవిందైన శ్రావ్యమగు పాట నారి రోజంత అష్ఠావధానమొనరుచు నీకమర్చును అన్నీ, నీ క్షేమమ్మ...
Read More

అమ్మ

9:51 PM 0
అమ్మ -భండారి శైలజ గర్భమనే లోకం లో....... బొమ్మను చేసి,ప్రాణం పోసి....... నవమాసాలు మోసి,ఒక రూపం ఇచ్చి....... ప్రసవమనే ప్రళయాన్ని దాటుతూ.........
Read More

అక్కడ ఆమె

8:46 PM 0
అక్కడ ఆమె - భవాని ఫణి అక్కడ ఆమె, నేలనలికిన మన్నులా వన్నెలొలికే మిన్నులా అందాల హరివిల్లులా వసంతం వడి వడిగా చేరుకుంటోంది వేయి వర్ణాల ఆ వయ...
Read More

రమ్య చిత్రముల గని

8:38 PM 0
రమ్య చిత్రముల గని బాపు (శ్రీ సత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణ) - డా. వారణాసి రామబ్రహ్మం   రమ్య చిత్రముల గని; రమణీయ చలన చిత్రముల ఖని; చిత్రముగ చిత్ర...
Read More

దృశ్య లిపి

8:32 PM 0
దృశ్య లిపి ---అయినంపూడి శ్రీలక్ష్మి కనులకి దృష్ట్యాంతం ఉంటుంది కానీ, కలలకి దృశ్యాంతం ఉంటుందా? *** *** *** ఈ లోకం పొద్దు పొడిచిన నాటి నుంచి ...
Read More

Pages