అచ్చంగా తెలుగు: కె.ఎస్.పద్మజ
Showing posts with label కె.ఎస్.పద్మజ. Show all posts
Showing posts with label కె.ఎస్.పద్మజ. Show all posts

సెల్ఫీ

8:16 PM 0
సెల్ఫీ  కె.ఎస్.పద్మజ  భాను మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. టేబుల్ మీద లంచ్ సిద్ధం గా వుంది. కాబ్ వాడు ఇప్పటికే రెండు కాల్స్ చెసాడు. ముడో  క...
Read More

Pages