అచ్చంగా తెలుగు: రవి భూషణ్ శర్మ కొండూరు
Showing posts with label రవి భూషణ్ శర్మ కొండూరు. Show all posts
Showing posts with label రవి భూషణ్ శర్మ కొండూరు. Show all posts

శ్రీ శంకర శతకము

7:59 AM 1
శ్రీ శంకర శతకము గ్రంథ పరిచయము మరియు పద్య విశ్లేషణ రవిభూషణ్ శర్మ కొండూరు  నాలుగైదు రోజుల క్రితం కవి రామయోగి వ్రాసిన “శంకర శత...
Read More

సంతృప్తి

5:42 AM 0
సంతృప్తి రవి భూషణ్ శర్మ కొండూరు విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో జన సందోహంతో బాగా రద్దీగా ఉంది; ఇసుక వేస్తె రాలదు అంతమంది జనం తొక్కిసలాట; ...
Read More

నాన్న కోసం

12:40 AM 0
నాన్న కోసం కి. శే. జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి (కరుణశ్రీ) రచన: రవీందు కలం అది శ్రీ జలగం రామా రావు మునిసిపల్ మెమోరియల్ హై స్కూలు, కొత్...
Read More

నేటి యువత - నాటకం

12:30 AM 0
నేటి యువత - నాటకం  శ్రీ రవి భూషణ్ శర్మ కొండూరు   శ్రీమతి ఇందు కిరణ్ కొండూరు ఆధునికత పేరుతొ సొంత కొడుకు కోడలు మధ్య విభేదాలు, సి...
Read More

Pages