అచ్చంగా తెలుగు: కార్టూన్లు
Showing posts with label కార్టూన్లు. Show all posts
Showing posts with label కార్టూన్లు. Show all posts

// కలల గోదారి..//

10:03 PM 0
// కలల గోదారి..// - రచన : కరణం కళ్యాణ్ కృష్ణ కుమార్ ఏయ్.. ఏంటా చూపు....ఈరోజే ఇంత లేటైందనా..?  ఏం ఫస్ట్ నైట్ అయితే.. నాకేంటీ...
Read More

"బాపు " లేఖలు

9:58 PM 0
1994 లో బాపుగారి 60 వ జన్మదిన సందర్భంగా, బాపుగారి గురించి ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో ఒక వ్యాసం ప్రచురితమైంది.  వారిదీ మా నరసాపురమే అని తెలిసి, బ...
Read More

దట్ ఈస్ బాపు !

8:27 PM 0
బాపు గారి గురించి ఈ చిన్న ఏక లవ్య శిష్యుడు. నేను ఎలాగో Animation Field లో ఉన్నాను కనుక జస్ట్ దాని గురించి బాపు గారి అభిప్రాయం ఇక్కడ మీతో పంచ...
Read More

Pages