అచ్చంగా తెలుగు: సత్యం ఓరుగంటి
Showing posts with label సత్యం ఓరుగంటి. Show all posts
Showing posts with label సత్యం ఓరుగంటి. Show all posts

జాతక బలం

10:47 AM 0
జాతక  బలం సత్యం ఓరుగంటి   ఉదయం 9 గం, ఏవండీ  టిఫిన్ రెడి, కారు కూడా రెడీ సర్ ,  లాప్ టాప్ బాగ్ , లంచ్ బాక్స్ అన్నీ కారులో ...
Read More

పారిజాతం

10:24 AM 0
పారిజాతం సత్యం ఓరుగంటి  సముద్రం ఒడ్డున కూర్చున్నాడు సత్యం , సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉంది , కాని  మనసు అల్లకల్లోలంగా ఉంది . సముద్రం ఎన...
Read More

మృత్యుంజయుడు

10:02 PM 0
మృత్యుంజయుడు  సత్యం. ఓరుగంటి  అస్పష్టమైన  కదలిక ,  ఆలోచనలకు  అంతరాయం ,  ఎవరో గట్టిగా పిలుస్తున్నారు  (అరుస్తున్నారు), ఇంకెవరిన...
Read More

చదువుకో నాయనా

12:01 AM 0
చదువుకో నాయనా సత్యం ఓరుగంటి ఉదయం 9.30 గం  సతీష్ చాలా  బిజీ గా వున్నాడు ఆఫీస్ నుంచి  కాల్స్  వస్తున్నాయి, డ్రెస్ వేసుకుంటూనే  సమా...
Read More

Pages