అచ్చంగా తెలుగు: కౌండిన్య
Showing posts with label కౌండిన్య. Show all posts
Showing posts with label కౌండిన్య. Show all posts

చేయూత

6:46 PM 0
చేయూత  కౌండిన్య  రాత్రి పది గంటలైనా ఆ రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ ఇంకా తగ్గనేలేదు. కొందరి జీవితాలు ఆ రోజుకు గట్టెక్కితే చాలు అనేలా ఉంటాయ...
Read More

దస్తావేజులు

7:03 AM 0
దస్తావేజులు -కౌండిన్య (కలవల రమేష్ ) బయట చల్లటి వాతావరణానికి బస్సు సీటులో కునుకుపాట్లు పడుతున్నాడు. ఉలిక్కిపడి లేచాడు . కిటి...
Read More

Pages