అచ్చంగా తెలుగు: హరీష్ గొర్లె
Showing posts with label హరీష్ గొర్లె. Show all posts
Showing posts with label హరీష్ గొర్లె. Show all posts

నిన్నేనా?

7:11 AM 1
నిన్నేనా? - హరీష్  గొర్లె చిత్రం: చిత్రకారులు మార్లపుడి ఉదయ్ కుమార్  రంగు రంగు పూలన్ని తేనెల గాలులతో పలకరించేది నిన్నేనా..??...
Read More

బంగారాలు......

12:54 PM 0
బంగారాలు......   హరీష్ గొర్లె  సబరీ నదిలోని కొన్ని చేపపిల్లలు చిత్రంగా నా జీవనసంద్రంలో జతకలిసాయి. అక్షరాలు నేర్చుకుంటూ ...
Read More

కవిత్వం

10:54 PM 0
కవిత్వం   హరీష్.గొర్లె  అంతర్మధనం కొంత ఒలికి,  సమాజానికి సంధి చేస్తూ , అక్షరమొకటి మత్తుని గిల్లీ,  ప్రపంచపు ఆలోచనలని తట్టి లేప...
Read More

స్త్రీకే సాధ్యం

6:44 PM 0
స్త్రీకే సాధ్యం  హరీష్.గొర్లె అదిగో ... కనిపిస్తున్న చందమామని  చేతి ముద్దకి పరిచయం చేస్తూ  కన్నబిడ్డకు ఆటబొమ్మగా  మెప్పి...
Read More

అమ్మ-నాన్న..

11:42 PM 0
అమ్మ-నాన్న..  హరీష్   అమ్మది అణకువ .., తోమ్మిదిమాసాలు కాదు  తొంబైయేళ్ళు గుండెల్లో ఊయలాడిస్తుంది..  నాన్నది  నమ్మకం .., ప...
Read More

Pages