అచ్చంగా తెలుగు: రెడ్లం చంద్రమౌళి
Showing posts with label రెడ్లం చంద్రమౌళి. Show all posts
Showing posts with label రెడ్లం చంద్రమౌళి. Show all posts

పెళ్ళి బంధం

7:52 AM 0
  పెళ్ళిబంధం రెడ్లం చంద్రమౌళి ,  పలమనేరు 9642618288 పల్లవి: తెలుసా ఈ పెళ్ళిబంధం జతేపడ్డ జంటలకిపుడు బ్రతుకే చిదిమేసుకోగ...
Read More

స్వప్నం

11:30 AM 0
స్వప్నం రెడ్లం చంద్రమౌళి  పల్లవిః ఇది మరో ప్రపంచపు వేదిక మన మనోగతానికి సూచిక కన్నుల లోగిలిలో... కాంచిన ప్రతిబింబం ...   ...
Read More

తెలవారని రేయిని

7:57 AM 3
తెలవారని రేయిని  రెడ్లం చంద్రమౌళి పలమనేరు 9642618288 తెలవారని రేయిని చిగురంత ఆశ మొలకెత్తి నాలో పెనుచీకటంతా పొగమంచులాగ...
Read More

మనసుపాట మనసా వినవా

11:34 PM 0
మనసుపాట మనసా వినవా రెడ్లం చంద్రమౌళి  పల్లవి వేల వేల వందనాల నీకు ఓసి మనసా మాటే వినవా తోచు మాటలన్ని పాటకూర్చనీవ మనసుపాట మ...
Read More

నా కవిత

3:56 PM 0
నా కవిత రెడ్లం చంద్రమౌళి నిశి కేళిని చీల్చునట్టి ఉషోదయము నాకవిత శిసిరానికి సెలవు పలుకు వసంతమే నాకవిత ఒడ్డుచేర అలసిపోని అల...
Read More

Pages