అచ్చంగా తెలుగు: బాల గేయాలు
Showing posts with label బాల గేయాలు. Show all posts
Showing posts with label బాల గేయాలు. Show all posts

బాలగేయాలు

7:09 AM 0
బాలగేయాలు వివరణ: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య వారాల పేర్లు ఒకప్పుడు  తెలుగు నుడికారంతో ఎంతో హాయిగా, తీయాగా మన ఇళ్ళలో సాగిన బాలగేయాలు న...
Read More

గురువు - బాల గేయాలు

10:49 PM 0
బాలగేయాలు వివరణ: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గురువు భారతీయ సాంప్రదాయం గురువులకు అగ్ర తాంబూలం ఇచ్చింది. గురువును  త్రిమూర్త్యాత్మకంగా ...
Read More

వసంతకాలపు పువ్వులం

6:51 AM 0
వసంతకాలపు పువ్వులం బాలగేయాలు - వివరణ: టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య వసంత ఋతువు భారతదేశంలో వివిధ కాలాలలో వాతావరణంలో ఏర్పడే మార్పులను బ...
Read More

వేమన పద్యాలు

6:44 AM 0
బాలగేయాలు - టేకుమళ్ల వెంకటప్పయ్య పిల్లలకు “ట్వింకిల్ ట్వింకిల్” అనే రైంస్ తప్ప చక్కని నీతి శతకాలు, దైవభక్తి శ్లోకాలు గీతాలు చెప్పడ...
Read More

తల్లీ భారతి వందనం

6:47 AM 0
తల్లీ భారతి వందనం.. తల్లీ భారతి వందనం బాల గేయాలు - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య పిల్లలకు చిన్న తనం నుండి దేశంపట్ల, తల్లిదండ్రుల పట్ల గ...
Read More

తెలుపు గేయం

8:41 AM 0
తెలుపు గేయం టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య రంగులు చూడగానే ఆకర్షణకు లోనవుతాం. రంగులకీ, మనసుకీ చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. మనం ఇష్టపడే రంగు మన వ్య...
Read More

మాబడి - బాలగేయాలు

5:12 PM 0
బాల గేయాలు - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య ఈ మాసం మనం ఒక చక్కని గేయాన్ని చూద్దాం. చిన్నపిల్లలకు నేడో రేపో బడికి వెళ్ళే పిల్లలకు స్కూలంటే...
Read More

బాల గేయాలు

1:02 AM 0
బాల గేయాలు  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య "కాళ్ళాగజ్జ కంకాళమ్మ" అనగానే బాల్యంలో దాగుడుమూతలాటలు గుర్తొస్తాయి. దాగుడు మూతలు ఆడేము...
Read More

గడియారం

12:31 AM 0
బాల గేయాలు  గడియారం టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య పిల్లలకు రెండు, మూడు తరగతులకు రాగానే గడియారం చూసి టైం తెలుసుకోవడం నేర్పించాలి. కాల...
Read More

వారములు – పేర్లు

12:24 AM 0
బాల గేయాలు -టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య వారములు – పేర్లు చిన్నతనంలో అంటే ఇంకా బడికి పంపని చిన్నపిల్లలకు బామ్మలు, నాన్నమ్మలు ఒళ్ళ...
Read More

దీపారాధన

4:21 PM 0
బాల గేయాలు  -టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య దీపారాధన పిల్లలకు నేడు దీపారాధన అంటే కేవలం దేవాలయాలలోనో, వ్రతాలు, నోముల సందర్భాలలో తప్ప చూసి ఎ...
Read More

బాల గేయాలు- 6

8:49 PM 0
బాల గేయాలు- 6 -       టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య చెమ్మ చెక్క ఒకనాడు తెలుగు ముంగిళ్ళలో పెండ్లి కాని ఆడపిల్లలు నలుగురు కలిస్...
Read More

Pages