అచ్చంగా తెలుగు: అక్కిరాజు ప్రసాద్
Showing posts with label అక్కిరాజు ప్రసాద్. Show all posts
Showing posts with label అక్కిరాజు ప్రసాద్. Show all posts

ఆశాజ్యోతి

7:19 AM 0
ఆశాజ్యోతి అక్కిరాజు ప్రసాద్  సికింద్రాబాదు స్టేషనులో గోదావరి ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కబోతున్న ఆమనికి భర్త శరత్‌ను చూసి దిగులేసింది...
Read More

నాన్న మనసు

5:45 AM 3
నాన్న మనసు అక్కిరాజు ప్రసాద్  "నాన్నా! ఎలా ఉన్నారు?" "బానే ఉన్నానమ్మ!" "మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? వాకింగుక...
Read More

నవ జీవనయానం

3:36 PM 0
నవ జీవనయానం అక్కిరాజు ప్రసాద్  హైదరాబాదు జుబిలీ హిల్ల్స్‌లో ఓ ముఖ్యమైన రోడ్డులో పెద్ద స్థలంలో మూడంతస్థుల భవనం. సెక్యూరిటీ వచ్చిన బీ...
Read More

మహాన్యాసము - పధ్ధతి

9:40 PM 0
మహాన్యాసము - పధ్ధతి - అక్కిరాజు ప్రసాద్ నారుద్రో రుద్రమర్చయేత్ - అనగా రుద్రుడు కాని వాడు రుద్రాభిషేకమునకు అర్హుడు కాడు. ఇది ప్రమా...
Read More

Pages