అచ్చంగా తెలుగు: కవితాఝరి
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts

అయ్యో, పాపం!

10:18 AM 0
  అయ్యో, పాపం!   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అన్నపూర్ణ లాంటి అమ్మ అధోగతికి లోనయ్యింది.(పాలైయ్యింది) ఆదిలో పిల్లల పాలిట అనురాగ ...
Read More

ఇదొకమాయ!

9:14 PM 0
ఇదొకమాయ!   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చేసే వరకు ఏది న్యాయమో,ఏది అన్యాయమో తెలియటం లేదు. ఎదురయ్యే వరకు ఏది శాపమో,ఏది వరమో తె...
Read More

'బంగరు కొండను నేను'

8:32 PM 0
 'బంగరు కొండను నేను' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అచ్చులు జతచేసి అక్షరబాణి కూర్చాను వర్ణమాల పాటకట్టి మధురంగా పాడాను ...
Read More

ఇహలోక నరకం రోగం!

8:27 PM 0
  ఇహలోక నరకం రోగం! ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఒకప్పుడు రోగాలు దూరపు బంధువుల్లా అలా వచ్చి పలకరించి ఇలా వెళ్ళిపోయేవి ఎక్కడో ఓ వైద్యుడు ఉండేవాడు...
Read More

మాధవా...

6:30 PM 0
  మాధవా… పెయ్యేటి రంగారావు మాధవా…… మధుసూదనా ఏ మోమున వరాల నడిగేది? మొహము చెల్లదు – యోగ్యత లేదు ఇప్పట్టున నిను ఏమని కోరేది?  ||మాధవా|| దేవళమ్మ...
Read More

వీడని వాసనలు

7:39 AM 0
  వీడని వాసనలు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు   బాల్యంలో అజ్ఞానంతో చెలిమి చేసాను , యవ్వనంలో భ్రమలతో స్నేహం చేసాను . మధ్య వయసులో...
Read More

అసహ్యం

7:21 AM 0
  అసహ్యం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. నీ మేడలో మూడుముళ్ళు వేసి,  నానుండి నిన్ను దూరం చేసినందుకు  అతనిపై నాకు కోపంరాలేదు. నీతో ఏడడుగులు నడ...
Read More

అమర్త్యాక్షరాలు!

7:17 AM 0
  అమర్త్యాక్షరాలు! -సుజాత.పి.వి.ఎల్ నయనాలు నిగిడి చూసే దైవాక్షరాలు సాక్షార సౌభాగ్యమొసగె ప్రసార ప్రోక్షితాలు సాటిలేని మేటి వర్ణనా సాదృశ్య సంక...
Read More

తీర్థయాత్ర

7:11 AM 0
తీర్థయాత్ర -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు మనసెప్పుడూ కోతే విషయ కొమ్మల నుంచి కొమ్మలకు దుడుకుగా దూకుతూ..క్షణం కుదురుగా ఉండదు  ఆధ్యాత్మిక యాత్రలోనన...
Read More

Pages