అచ్చంగా తెలుగు: కవితాఝరి
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts

ఇంకా సందేహమా?

5:38 PM 0
ఇంకా సందేహమా? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. సంభవామి యుగేయుగే అన్నందుకే స్పందిస్తున్నాను. సునామీలు,భూకంపాలు, వాహనప్రమాదాల రూపంలో మ...
Read More

'దివ్య దీపావళి'

10:25 PM 0
  'దివ్య దీపావళి' -సుజాత.పి.వి. ఎల్. పల్లవి చరణాలతో జీవితం కమ్మని పాటలా అలా అలా సాగిపోతే ఎంత బావుణ్ణు.. చేదుని కాసేపలా పక్కన పెట్టి ...
Read More

ఎన్నాళ్ళకో

12:03 PM 0
  ఎన్నాళ్ళకో   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఎన్నో గ్రహణాల తరువాత ఈకాంతి విచ్చింది. ఎన్నో భ్రమణాల తరువాత ఈస్థిరత్వం వచ్చింది. ఎన్నో బోధల ...
Read More

తెలివి –వివేకం

8:21 AM 0
తెలివి –వివేకం   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  తెలివి వేరు, వివేకం వేరు తెలివికి గమ్యం ముఖ్యం,  వివేకానికి గమనం ముఖ్యం. తెలివికి నడక ముఖ్య...
Read More

అమ్మ ప్రేమ

8:06 PM 0
  అమ్మ ప్రేమ  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ ప్రేమ లౌక్యంఎరుగనిది, వేరొకరికి శక్యం కానిది. ఆదిదేవుడైనా వర్ణించలేనిది, తుది ...
Read More
10:16 AM 0
  ఆక్రోశ గంగ శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ ఆకాశం నుంచి శంభుని శిరస్సు మీదికి ఆనందంగా దూకిన నేను హిమాలయాల్నించి బంగాళాఖాతం దాకా ఏడుస్త...
Read More

మనో దర్పణం!

10:00 AM 0
 'మనో దర్పణం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఎందుకీ పరిహాసం నువ్వూ నేనూ ఒకటేగా! నీలో దాగున్న  బాధలు, భయాలు అగోచర భావాలు.. కళ్ళకి కట్టినట్టు బహిర...
Read More

నువ్వే కదూ!

9:37 AM 0
  నువ్వే కదూ! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నాడు నీ తల్లితండ్రులను వదిలివచ్చిన కొడుకువే కదా! ఇప్పుడు ఆపనే నీకొడుకు చేస్తూఉంటే   తప్పం...
Read More

'పుప్పొడి తలపు'

7:43 AM 0
  'పుప్పొడి తలపు'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్,  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పువ్వు రాజ్యానికి యువరాణి వాల్చిన తలను తలపులతో సవరించుకొంటోంది.. నా...
Read More

నువ్వే కదూ!

7:14 AM 0
  నువ్వే కదూ! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు నాడు నీ తల్లితండ్రులను వదిలివచ్చిన కొడుకువే కదా! ఇప్పుడు ఆపనే నీకొడుకు చేస్తూఉంటే   తప్పంట...
Read More

అమ్మ,నాన్న

1:12 PM 0
  అమ్మ, నాన్న   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.   నాన్న పైలోకాలకు మళ్ళాక,  తన గొప్పతనం తెలిసింది. బడిలాంటి తనగుండెలపై  ప్రియంతో పడుకోపెట్టు...
Read More

పంచపదులు

10:48 AM 0
 పంచపదులు  (నూతన ప్రక్రియ పంచపదులు) అష్టాదశ పురాణాలు..శక్తి పీఠాలు -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి,సికిందరాబాద్. బ్రహ్మ పురాణం ఆదిబ్రాహ్మ్యనామ...
Read More

ఇదెక్కడి న్యాయం?

6:10 PM 0
 ఇదెక్కడి న్యాయం?  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజ రావు.  తల్లితండ్రుల తలపులతో పుట్టటం, వారిప్రేమ,సేవలతో పెరగటం,  వారి ధనాన్నిఇంధనంగాఅమర్చుకొని,  ...
Read More

'జారిపోతున్న క్షణాలు'

7:06 AM 0
'జారిపోతున్న క్షణాలు' -సుజాత.పి.వి.ఎల్ సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. వేకువ చైతన్యం  సుప్రభాతగీతికై మేల్కొల్పుతున్నా.. నిశి నిద్రావస్థలో...
Read More

Pages