అచ్చంగా తెలుగు: కవితాఝరి
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts
Showing posts with label కవితాఝరి. Show all posts

అలా కుదరదు

11:51 PM 0
  అలా కుదరదు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కుడి కన్ను,ఎడమ కన్ను మనకు ఒకేలా చూపు నివ్వలేవు. కుడికాలు,ఎడమకాలు మనను ఒకేలా నడిపించలేవ...
Read More

గుణం తర్వాతే ధనం

11:22 AM 0
  గుణం తర్వాతే ధనం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఆకాశాన ఒక కాలు భూమ్మీదో కాలు అదిమిపెట్టడానికి నువ్వు అనంతాకార రాక్షసుడివి కావు సామాన్య మానవుడి...
Read More

ఏనాటిదో?

7:54 AM 0
ఏనాటిదో?    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కోరికలకు, కన్నీటి చారికలకు ఉన్న అనుబంధం ఏనాటిదో? భ్రమలకు,వాటివల్ల కలిగే శ్రమలకు ఉండే భవబంధం ఏనా...
Read More

మానవ భూతం

6:43 AM 0
 మానవ భూతం (కవిత) శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్  పూసిందన్న మాటేగానీ  పుట్టెడు దిగులు పువ్వుకి  ఎప్పుడు ఎవరు తెంచుకు పోతారో ! దూకుతుందన్న మాటే గ...
Read More

జ్ఞానం

5:53 AM 0
 జ్ఞానం     భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.   కులాలు, మతాలు నదుల లాంటివి! నదులుగా చూస్తే వేరుగా కనిపించే నీరు గంగగా చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తాయి....
Read More

ఒకటి కాదు

7:58 AM 0
ఒకటి కాదు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  బ్రతకటం,జీవించటం ఒకటి కాదు. బ్రతకటం అందరూ చేసే పనే, కానీ జీవించటం  కొందరు మాత్రమే చేయగల పని.  బ్రత...
Read More

ఇంకా సందేహమా?

5:38 PM 0
ఇంకా సందేహమా? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. సంభవామి యుగేయుగే అన్నందుకే స్పందిస్తున్నాను. సునామీలు,భూకంపాలు, వాహనప్రమాదాల రూపంలో మ...
Read More

'దివ్య దీపావళి'

10:25 PM 0
  'దివ్య దీపావళి' -సుజాత.పి.వి. ఎల్. పల్లవి చరణాలతో జీవితం కమ్మని పాటలా అలా అలా సాగిపోతే ఎంత బావుణ్ణు.. చేదుని కాసేపలా పక్కన పెట్టి ...
Read More

ఎన్నాళ్ళకో

12:03 PM 0
  ఎన్నాళ్ళకో   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఎన్నో గ్రహణాల తరువాత ఈకాంతి విచ్చింది. ఎన్నో భ్రమణాల తరువాత ఈస్థిరత్వం వచ్చింది. ఎన్నో బోధల ...
Read More

తెలివి –వివేకం

8:21 AM 0
తెలివి –వివేకం   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  తెలివి వేరు, వివేకం వేరు తెలివికి గమ్యం ముఖ్యం,  వివేకానికి గమనం ముఖ్యం. తెలివికి నడక ముఖ్య...
Read More

అమ్మ ప్రేమ

8:06 PM 0
  అమ్మ ప్రేమ  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ ప్రేమ లౌక్యంఎరుగనిది, వేరొకరికి శక్యం కానిది. ఆదిదేవుడైనా వర్ణించలేనిది, తుది ...
Read More
10:16 AM 0
  ఆక్రోశ గంగ శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ ఆకాశం నుంచి శంభుని శిరస్సు మీదికి ఆనందంగా దూకిన నేను హిమాలయాల్నించి బంగాళాఖాతం దాకా ఏడుస్త...
Read More

మనో దర్పణం!

10:00 AM 0
 'మనో దర్పణం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఎందుకీ పరిహాసం నువ్వూ నేనూ ఒకటేగా! నీలో దాగున్న  బాధలు, భయాలు అగోచర భావాలు.. కళ్ళకి కట్టినట్టు బహిర...
Read More

Pages