అచ్చంగా తెలుగు: కాట్రగడ్డ కారుణ్య
Showing posts with label కాట్రగడ్డ కారుణ్య. Show all posts
Showing posts with label కాట్రగడ్డ కారుణ్య. Show all posts

సాహసీ....

11:29 PM 0
సాహసీ.... - కాట్రగడ్డ కారుణ్య హద్దులెరగని మోహంతో ఉన్మాదిలా  తెగబడుతున్న వాడి కబంధ హస్తాలను చూసి  భీతిల్లుతావేం సాహసీ క్షణాల అ...
Read More

Pages