అచ్చంగా తెలుగు: భక్తి మాల
Showing posts with label భక్తి మాల. Show all posts
Showing posts with label భక్తి మాల. Show all posts

భక్తి మాల – 1

5:17 PM 0
భక్తి మాల – 1 -      మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి విఘ్నేశ్వర స్తుతి కందము  : అనఘా ! ఘన గణపతి ! ఓ యి ! నాగ వదనా ! సురమును ల...
Read More

Pages