అచ్చంగా తెలుగు: జైదాస్
Showing posts with label జైదాస్. Show all posts
Showing posts with label జైదాస్. Show all posts

విధి విలాసం

1:35 PM 0
  విధి విలాసం (డిసెంబర్ 1 వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా..)  -బట్టేపాటి జైదాస్.          యాదృచ్చికంగా క్యాలండర్ వైపు చూసింది 'జ్వలిత'.ఆ...
Read More

ఇడియట్స్

1:18 PM 0
ఇడియట్స్ జైదాస్                 "యాభై ఏళ్ళు పైబడ్డాయి. ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తూ రిటైర్మెంట్ కు దగ్గర్లో ఉన్నారు. &#...
Read More

Pages