అచ్చంగా తెలుగు: ఆదూరి హైమావతి
Showing posts with label ఆదూరి హైమావతి. Show all posts
Showing posts with label ఆదూరి హైమావతి. Show all posts

అమృత భాండం

6:06 AM 0
  అమృత భాండం  ఆదూరి.హైమవతి పూలవాసనకు హృదయం పరిమళిస్తే!,      -పసిబిడ్డల నవ్వుకు మనసు నర్తిస్తే!,                     ‘అంబా !’ అరుపుకు మది ము...
Read More

కనకదాసులు

12:57 AM 0
   కనకదాసులు ఆదూరి హైమవతి         ఒకానొక సమయంలో వైకుంఠం లో విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి తీరిగ్గా హాస్య సంభాషణ చేసుకుంటున్న సందర్భంలో అక్కడికి వ...
Read More

మేరా భారత్ మహాన్

10:38 AM 0
  మేరా భారత మహాన్  ఆదూరి హైమవతి      " ఒరే ఎందుకురా ! ఇంతచదివీ మళ్ళా ఆ ఉద్యోగానికే వెళతా నంటున్నావ్!" బాధగా అంది తల...
Read More

విచక్షణ

5:31 PM 0
  విచక్షణ  ఆదూరి హైమవతి  రామాపురంలో రాంబాబు ఒక వ్యవసాయ కూలీ వుండేవాడు. చాలా పేదవాడైనా మంచి వాడు. అతడి ఒక్కగానొక్క కొడుకు సోం...
Read More

శ్రవణ పురాణం

8:08 AM 0
  శ్రవణ పురాణం       -ఆదూరి.హైమావతి.               అనగనగా ఒక ఊర్లో ఒక పౌరాణికుడు ఉండేవాడు.ఆయన అనేక శాస్త్రాలు చదివి ఊరూరా త...
Read More

అతిధి

7:55 AM 0
అతిధి ఆదూరి. హైమావతి. హిమాలయాల్లోని మానససరోవరంలో నివసించే హంసలు ఒకమారు ఆకాశంలో విహరిస్తూ వెళుతుండగా, ఒక హంస పొరపాటున గుంపు న...
Read More

సీత చెప్పిన కధ

12:06 PM 0
సీత చెప్పిన కధ.   ఆదూరి హైమావతి  సాయంకాలం వాడుకప్రకారం పార్క్ లో కూర్చుని, పేపర్ చదువుతున్న నాదృష్టి  ఒకవార్తపై పడింది. అమేరికాల...
Read More

Pages