విచక్షణ - అచ్చంగా తెలుగు
 విచక్షణ 
ఆదూరి హైమవతి 


రామాపురంలో రాంబాబు ఒక వ్యవసాయ కూలీ వుండేవాడు. చాలా పేదవాడైనా మంచి వాడు. అతడి ఒక్కగానొక్క కొడుకు సోంబాబు తండ్రిలా వినయ విధేయతలున్నవాడు. ఆఊరి సర్కార్ బళ్ళో ఐదో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఆఊరి పెద్ద రైతు పెద్దయ్య కొడుకు కార్తీక్ కూడ అదే బళ్ళో ఐదో తరగతి చదువు తున్నాడు. చదువులో ఇద్దరూ పోటా పోటీ గానే ఉంటారు. ఐతే కార్తీక్ కు తాను ధనవంతుల బిడ్డనని బాగా గర్వం. పంతుళ్ళకే సరిగా నమస్క రించడు.ఇహ తోటిపిల్లల్ని చాలా చౌకగా చూస్తాడు . తన బట్టలూ,తనబూట్లూ చూసి అంతా తనను గౌరవిస్తారని అపోహ పడతాడు కార్తీక్ .
చదువులోనే కాక ఆటల్లోనూ బాగా ముందుంటాడు సోంబాబు. అన్ని ఆటల పోటీల్లో అతడిదే ప్రధమస్థానం .
 కార్తీక్ ఆటల్లో సోంబాబుతో పోటీ పడలేడు. అదీ కార్తీక్ కు కంట గింపే. ఆసంవత్సరం  చదువైపోతే తాను పట్నంలో పెద్ద స్కూల్లో చేరుతున్నట్లు తోటి వారందరికీ చెప్పుకుని మురిసిపోయాడు కార్తీక్. 
  సోంబాబును అంతదూరం పంపి చదివించే స్థాయిలేక తండ్రి రాంబాబు  తన తోటే కూలి పనికి  తీసుకెళా తానని చెప్పాడు.సోంబాబుకు చదువంటే ఎంత ఇష్టం ఉన్నా, తండ్రికి చదివించే స్థోమత లేనందుకు విచారించాడు. 'నాకింతే ప్రాప్తం, 'అను కున్నాడే కానీ తండ్రిని ఏమీ అడగలేదు. ఆపాఠశాలపెద్దపంతులు వాడిబాధ చూసి తానూ బాధపడే వాడు.ఆయన స్థోమతా అంతంతమాత్రమే. ఇహ వాడినెలా చదివించగలడు 
      ఆ సంవత్సరం పాఠశాల వార్షిక తనిఖీకి వచ్చిన అధికారి ఐదోతరగతి తనిఖీ చేస్తూ పెద్ద పంతులు గారితో "ఈసంవత్సరం మన ప్రభుత్వం విద్యాశాఖకు అదనపు నిధులిచ్చి క్రీడల్లో మంచి ప్రవేశమున్నవారిని ఉచితంగా చదివించి ఆటల్లో ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది .మంచి అనుభవం సంపాదించిన  విద్యార్ధులను జిల్లాపోటీలకూ,ఆతర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిపోటీలకూ అలా వారి గెలుపునూ సామర్ధ్యాన్నీ బట్టి ఇంకా పై పోటీలకూ పంపు తుంది. మంచి వినయ విధేయతలూ, కష్ట పడే మనస్తత్వం,విచక్షణా ఙ్ఞానం ఉన్న ఒక విద్యార్ధిని ,దాని కోసం మన పాఠశాలల నుండీ ఎంపికచేసే పని నాకు అప్పగిం చింది.మీరొక మంచి విద్యార్ధి పేరు ఇవ్వండి. " అని కోరారు.
        అది విన్న కార్తీక్ మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో ఇంటికెళ్ళి తన తండ్రికి చెప్పి తనపేరు పంపేలా చేయమని అడిగాడు. తనకు చాలా గొప్పగా వుంటుందనీ వెళ్ళి అది పెద్దపంతులు గారినీ, తనిఖీ అధికారినీ అడగమని పఒరుపెట్టసాగాడు.
  కార్తీక్ తండ్రి వచ్చి  పెద్దపంతులుతో " పంతులూ! కార్తీక్ పేరు చెప్పండి తనిఖీ అధికారికి, బదులుగా నేను ఈ బడికి కావల్సిన సదుపాయాలన్నీ సమకూరుస్తాను " అన్నాడు. 
 పెద్దపంతులు గారు "అయ్యా! నేను కార్తీక్ పేరూ, సోంబాబు పేరూ రెండూ ఇస్తాను. అధికారే వారిలో ఒకర్ని నిర్ణయించి తీసు కుంటారు. పెద్దలు మీమాట నేనెందుకు కాదంటానూ " అన్నాడు.

తనిఖీ అధికారికి అంతా అర్ధమైంది. ఆయన " పంతులుగారూ! చెప్పడం మరచాను  దార్లో నా చెప్పులు కాస్తంత కుట్లు ఊడి పోయయి , ఎవరిచేతైనా కాస్త రిపేరు చేయిస్తారా!" అన్నాడు. పంతులు పిల్లలందరి వంకా చూసారు . సోంబాబు లేచాడు. అధికారి కుట్టు లూజైన ఒకచెప్పు ఇచ్చాడు.
 దానికి సోంబాబు  "సారూ రెండు చెప్పులూ ఇవ్వండి , కుట్టేప్పు డు  సరిసమానం చూసుకోవాలికదా!కుట్టాక అది బిగుతైతే మీరు నడవడం కష్టం అవుతుంది." అని ఆ రెండు చెప్పులనూ తన గుడ్డ సంచీలో వేసుకుని వేగంగా పరుగెట్టి ఊరిచివర ఉన్న చెప్పులు కుట్టే చెలమయ్య వద్ద ఇచ్చాడు. 
చలమయ్య వాటిని చూసి " సోమూ! ఈ చెప్పులకు పెద్ద రిపేరేం లేదురా! ఎందుకు తెచ్చినట్లూ?" అన్నాడు.
  సోంబాబు తల ఊచి " చలంపెద్దయ్యా! రెండు చెప్పులూ బాగా పాలిష్ చేసి,సరిచేసి ఇవ్వు ,చాలు . సందేళ మా నాయన్నడిగి డబ్బిస్తా " అన్నాడు. 
 చలమయ్య పనిచేస్తూ " దీనికి డబ్బేంట్రా! మీనాయన నాకెన్ని సార్లు సాయం చేయలేదూ!నీవు మా పిల్లోడికి ఎన్నిసార్లు అర్ధంకాని పాటాలు సెప్పలేదూ!మన్లో మనకి డబ్బులేంట్రా!" అంటూ కొత్తచెప్పులా పాలిష్ చేసి,కుట్టు సరిచేసి ఇచ్చాడు. 
 వాటిని తన గుడ్ద సంచీలో వేసుకుని  వచ్చినంత వేగంగానూ తిరిగొచ్చి తనిఖీ అధికారి ముందుంచాడు. 
 వాటిని పరిశీలించిన అధికారి మెచ్చుకోలుగా సోంబాబు వైపుచూ సాడు. 
 కార్తీక్ తండ్రికి చెప్పి ,తమ ఊర్లో ఉన్న ఒకే ఒక షాపు నుంచీ కొత్త చెప్పులు తెప్పించాడు.వాటిని అధికారి ముందుంచి "పాతవెందుకు సార్! ఈకొత్తవి వేసుకెళ్ళండి" అన్నాడు దర్జాగా. 
 " కార్తీక్! గాంధీగారి కధ తెల్సుకదా! ఆయన అతి చిన్నపెన్సిల్  నే పాళీపోయిన పెన్ను లో ఉంచి చివరంటా వ్రాసే వారు. పొదుపు ఆచరించాలి బాబూ ! నాచెప్పులు నిజానికి పెద్ద రిపేరేం లేవు. చిన్నపరీక్ష పెట్టానంతే!. పాలిష్ చేయించి కొత్త వాటిలా మెరుపుతో తెచ్చాడు సోంబాబు.నిజానికి మీచేత నా పాదరక్షలు రిపేరు చేయించ కూడదు. ఐనా మీ వినయాన్ని పరీక్షించనే ఈ పనిచేసాను .అలాంటి విచక్షణ ఉన్నవాడేమాకు కావాలి. నేను సోంబాబును ఎంపిక చేస్తున్నాను.అని ప్రకటించాడు. " ఆలోచించు కార్తీక్!. నానిర్ణయం సబబేనా!" అని అడిగాడు.దానికి కార్తీక్ నిజమే అన్నట్లు తల అంగీకారంగా ఊచాడు.
అలా సోంబాబు వినయమూ ,విచక్షణలతో, తన కోరికైన విద్య , క్రీడలూకూడా నేర్చుకునే అవకాసం అందిపుచ్చుకున్నాడు.
          భగవంతుడు మంచివారి వెంట ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు.     
***

No comments:

Post a Comment

Pages