అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts

తెలివి –వివేకం

8:21 AM 0
తెలివి –వివేకం   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  తెలివి వేరు, వివేకం వేరు తెలివికి గమ్యం ముఖ్యం,  వివేకానికి గమనం ముఖ్యం. తెలివికి నడక ముఖ్య...
Read More

అమ్మ ప్రేమ

8:06 PM 0
  అమ్మ ప్రేమ  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ ప్రేమ లౌక్యంఎరుగనిది, వేరొకరికి శక్యం కానిది. ఆదిదేవుడైనా వర్ణించలేనిది, తుది ...
Read More

నువ్వే కదూ!

9:37 AM 0
  నువ్వే కదూ! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నాడు నీ తల్లితండ్రులను వదిలివచ్చిన కొడుకువే కదా! ఇప్పుడు ఆపనే నీకొడుకు చేస్తూఉంటే   తప్పం...
Read More

అమ్మ,నాన్న

1:12 PM 0
  అమ్మ, నాన్న   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.   నాన్న పైలోకాలకు మళ్ళాక,  తన గొప్పతనం తెలిసింది. బడిలాంటి తనగుండెలపై  ప్రియంతో పడుకోపెట్టు...
Read More

ఇదెక్కడి న్యాయం?

6:10 PM 0
 ఇదెక్కడి న్యాయం?  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజ రావు.  తల్లితండ్రుల తలపులతో పుట్టటం, వారిప్రేమ,సేవలతో పెరగటం,  వారి ధనాన్నిఇంధనంగాఅమర్చుకొని,  ...
Read More

అమ్మేకదా!

6:55 PM 0
  అమ్మేకదా! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.11-07-2021 అబద్దాలాడినా... అమ్మేకదా! పక్షపాతబుద్ధి చూపినా.... అమ్మే కదా! ప్రేమను పంచిం...
Read More

ఆలోచిస్తున్నామా?

9:05 AM 0
  ఆలోచిస్తున్నామా?  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మా నాన్నల దగ్గర మనం ఉన్నప్పుడు ఆ అమూల్యమైన దశలో  ప్రతిక్షణం ఎంత హాయిగా గడిచేదో! మరి ...
Read More

వృద్ధాప్యపు వ్యధలు-వృద్ధుల సొదలు

7:54 AM 0
వృద్ధాప్యపు వ్యధలు-వృద్ధుల సొదలు  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఇష్టాలన్నీకష్టాలవుతుంటాయి వృద్ధాప్యంలో, అదృష్టాలన్నీ క్లిష్టాలవుతూ ఉంటాయి...
Read More

స్త్రీ అంటే...

1:03 PM 0
 స్త్రీ  అంటే... భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు  జనని అంటే జీవం స్త్రీ అంటే సిరి వనిత అంటే వరం మగువ అంటే ముదం తరుణి అంటే తన్మయం ...
Read More

జ్ఞానం

6:35 AM 0
జ్ఞానం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.  కులాలు, మతాలు నదుల లాంటివి! నదులుగా చూస్తే వేరుగా కనిపించే నీరు గంగగా చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తాయి. మనుషు...
Read More

అలా కలలు సాకారమౌతాయి

4:56 PM 0
  అలా కలలు సాకారమౌతాయి   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  కనులు కన్నకలలు సాకారమవాలంటే, ఆశల అలలను, అలజడుల సుడులను దాటి సవ్యంగా(స్థిరంగ...
Read More

అజ్ఞాని ప్రార్ధన

7:32 AM 0
అజ్ఞాని ప్రార్ధన!? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఓ దైవమా! నీకొండంత దయని అకారణంగానే  నాపై నిరాటంకంగా కురిపించు. నీఅండతో కలిగే అనంతమైన ధైర్...
Read More

ఆమె చేసిన తప్పు

1:18 PM 0
ఆమె చేసిన తప్పు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.  ఆమె తన పెళ్ళయిన మరు క్షణం నుంచే  అతను ప్రతి చిన్న విషయానికి తనపై ఆధారపడేలా చేసింది. నిన్న ...
Read More

నా నువ్వు

8:15 PM 0
నా నువ్వు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు వెతికిన చోట నువ్వు,వెతుకని చోట నువ్వు గదిలో నువ్వు, మదిలో నువ్వు మృదువుగా నువ్వు, మధువులానువ్వు,  ...
Read More

అతని ఇష్టాలు, కష్టాలు

6:26 AM 0
అతని ఇష్టాలు,కష్టాలు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగ రాజారావు  ద్వేషించటం కష్టం,ప్రేమించటం ఇష్టం, కవ్వించటం కష్టం,కరుణించటం ఇష్టం, శపించటం కష్టం,దీవి...
Read More

తత్త్వం

11:24 AM 0
తత్త్వం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. సాకారంలో నిరాకారం ఎదగటం,  నిరాకారంలో సాకారం ఒదగటం,  తత్వంలోతప్ప వేరేదానిలో అసాధ్యం.  సాకారానికి సాగ...
Read More

అమ్మ చిరునామా, వీలునామా

8:42 PM 0
  అమ్మ చిరునామా, వీలునామా భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చిన్నప్పుడు అతని కూతురని  మధ్యలో ఇతని భార్య అని  చివరిలో ఫలానా వారి తల్లి అనిపించ...
Read More

అమ్మనెందుకు పోల్చటం?

11:00 AM 0
  అమ్మనెందుకు పోల్చటం? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కొవ్వొత్తితో అమ్మనెందుకు పోల్చటం? అది కొంతసేపు వెలిగి తరిగిపోతుంది, కానీ,అమ్మ జీవితా...
Read More

నాలోకి నేను చూసుకున్నప్పుడు

8:09 PM 0
 నాలోకి నేను చూసుకున్నప్పుడు భమిడిపాటి స్వరాజ్య రాజనాగారావు  ఎన్నో వ్యక్తిత్వాలు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి.  కామం,క్రోధం,దుఃఖం,ఈర్ష్య,అసూయ,ద్వేషం ఇ...
Read More

ఆ కుక్క...

8:01 PM 0
ఆ కుక్క.....    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. తినడానికేమీ దొరకక, ఒక ఎముకనైనా కొరకక, ఐ‌నా ఎవరిపైనా అరవక, అకారణంగా ఎవరినీ కరవక, ఒక మూలని తో...
Read More

Pages