అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts

అసహ్యం

7:21 AM 0
  అసహ్యం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. నీ మేడలో మూడుముళ్ళు వేసి,  నానుండి నిన్ను దూరం చేసినందుకు  అతనిపై నాకు కోపంరాలేదు. నీతో ఏడడుగులు నడ...
Read More

అలా కుదరదు

11:51 PM 0
  అలా కుదరదు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కుడి కన్ను,ఎడమ కన్ను మనకు ఒకేలా చూపు నివ్వలేవు. కుడికాలు,ఎడమకాలు మనను ఒకేలా నడిపించలేవ...
Read More

ఏనాటిదో?

7:54 AM 0
ఏనాటిదో?    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కోరికలకు, కన్నీటి చారికలకు ఉన్న అనుబంధం ఏనాటిదో? భ్రమలకు,వాటివల్ల కలిగే శ్రమలకు ఉండే భవబంధం ఏనా...
Read More

ఒకటి కాదు

7:58 AM 0
ఒకటి కాదు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  బ్రతకటం,జీవించటం ఒకటి కాదు. బ్రతకటం అందరూ చేసే పనే, కానీ జీవించటం  కొందరు మాత్రమే చేయగల పని.  బ్రత...
Read More

ఇంకా సందేహమా?

5:38 PM 0
ఇంకా సందేహమా? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. సంభవామి యుగేయుగే అన్నందుకే స్పందిస్తున్నాను. సునామీలు,భూకంపాలు, వాహనప్రమాదాల రూపంలో మ...
Read More

ఎన్నాళ్ళకో

12:03 PM 0
  ఎన్నాళ్ళకో   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఎన్నో గ్రహణాల తరువాత ఈకాంతి విచ్చింది. ఎన్నో భ్రమణాల తరువాత ఈస్థిరత్వం వచ్చింది. ఎన్నో బోధల ...
Read More

తెలివి –వివేకం

8:21 AM 0
తెలివి –వివేకం   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  తెలివి వేరు, వివేకం వేరు తెలివికి గమ్యం ముఖ్యం,  వివేకానికి గమనం ముఖ్యం. తెలివికి నడక ముఖ్య...
Read More

అమ్మ ప్రేమ

8:06 PM 0
  అమ్మ ప్రేమ  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మ ప్రేమ లౌక్యంఎరుగనిది, వేరొకరికి శక్యం కానిది. ఆదిదేవుడైనా వర్ణించలేనిది, తుది ...
Read More

అమ్మ,నాన్న

1:12 PM 0
  అమ్మ, నాన్న   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.   నాన్న పైలోకాలకు మళ్ళాక,  తన గొప్పతనం తెలిసింది. బడిలాంటి తనగుండెలపై  ప్రియంతో పడుకోపెట్టు...
Read More

ఇదెక్కడి న్యాయం?

6:10 PM 0
 ఇదెక్కడి న్యాయం?  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజ రావు.  తల్లితండ్రుల తలపులతో పుట్టటం, వారిప్రేమ,సేవలతో పెరగటం,  వారి ధనాన్నిఇంధనంగాఅమర్చుకొని,  ...
Read More

అమ్మేకదా!

6:55 PM 0
  అమ్మేకదా! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.11-07-2021 అబద్దాలాడినా... అమ్మేకదా! పక్షపాతబుద్ధి చూపినా.... అమ్మే కదా! ప్రేమను పంచిం...
Read More

ఆలోచిస్తున్నామా?

9:05 AM 0
  ఆలోచిస్తున్నామా?  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మా నాన్నల దగ్గర మనం ఉన్నప్పుడు ఆ అమూల్యమైన దశలో  ప్రతిక్షణం ఎంత హాయిగా గడిచేదో! మరి ...
Read More

వృద్ధాప్యపు వ్యధలు-వృద్ధుల సొదలు

7:54 AM 0
వృద్ధాప్యపు వ్యధలు-వృద్ధుల సొదలు  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఇష్టాలన్నీకష్టాలవుతుంటాయి వృద్ధాప్యంలో, అదృష్టాలన్నీ క్లిష్టాలవుతూ ఉంటాయి...
Read More

స్త్రీ అంటే...

1:03 PM 0
 స్త్రీ  అంటే... భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు  జనని అంటే జీవం స్త్రీ అంటే సిరి వనిత అంటే వరం మగువ అంటే ముదం తరుణి అంటే తన్మయం ...
Read More

జ్ఞానం

6:35 AM 0
జ్ఞానం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.  కులాలు, మతాలు నదుల లాంటివి! నదులుగా చూస్తే వేరుగా కనిపించే నీరు గంగగా చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తాయి. మనుషు...
Read More

అలా కలలు సాకారమౌతాయి

4:56 PM 0
  అలా కలలు సాకారమౌతాయి   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  కనులు కన్నకలలు సాకారమవాలంటే, ఆశల అలలను, అలజడుల సుడులను దాటి సవ్యంగా(స్థిరంగ...
Read More

అజ్ఞాని ప్రార్ధన

7:32 AM 0
అజ్ఞాని ప్రార్ధన!? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఓ దైవమా! నీకొండంత దయని అకారణంగానే  నాపై నిరాటంకంగా కురిపించు. నీఅండతో కలిగే అనంతమైన ధైర్...
Read More

ఆమె చేసిన తప్పు

1:18 PM 0
ఆమె చేసిన తప్పు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.  ఆమె తన పెళ్ళయిన మరు క్షణం నుంచే  అతను ప్రతి చిన్న విషయానికి తనపై ఆధారపడేలా చేసింది. నిన్న ...
Read More

Pages