అచ్చంగా తెలుగు: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts
Showing posts with label భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. Show all posts

అమ్మ చిరునామా, వీలునామా

8:42 PM 0
  అమ్మ చిరునామా, వీలునామా భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. చిన్నప్పుడు అతని కూతురని  మధ్యలో ఇతని భార్య అని  చివరిలో ఫలానా వారి తల్లి అనిపించ...
Read More

అమ్మనెందుకు పోల్చటం?

11:00 AM 0
  అమ్మనెందుకు పోల్చటం? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. కొవ్వొత్తితో అమ్మనెందుకు పోల్చటం? అది కొంతసేపు వెలిగి తరిగిపోతుంది, కానీ,అమ్మ జీవితా...
Read More

నాలోకి నేను చూసుకున్నప్పుడు

8:09 PM 0
 నాలోకి నేను చూసుకున్నప్పుడు భమిడిపాటి స్వరాజ్య రాజనాగారావు  ఎన్నో వ్యక్తిత్వాలు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి.  కామం,క్రోధం,దుఃఖం,ఈర్ష్య,అసూయ,ద్వేషం ఇ...
Read More

ఆ కుక్క...

8:01 PM 0
ఆ కుక్క.....    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. తినడానికేమీ దొరకక, ఒక ఎముకనైనా కొరకక, ఐ‌నా ఎవరిపైనా అరవక, అకారణంగా ఎవరినీ కరవక, ఒక మూలని తో...
Read More

ఆత్మీయులు

8:25 AM 0
  ఆత్మీయులు   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.      నా జీవిత బండికి కమ్ములు,  నా అన్నదమ్ములు.  నా పిడికెడు గుండెను  స్పర...
Read More

అమ్మా!

6:10 PM 0
అమ్మా!  భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మా! వడలిన నీతనువు వెనుక సడలని నీమనోనిశ్చయం నాకుఅర్ధమవుతూనే ఉంది. వెడలిన...
Read More

చావు

6:25 PM 0
చావు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. చావు...అదినీవు ఎన్నటికైనా చేరాల్సిన రేవు, దాని బారినుండి నీవసలు తప్పించుకోలేవు. ...
Read More

ఎందుకని?

8:25 AM 0
ఎందుకని? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అనుగ్రహ(అమ్మానాన్నల)రూపంలో కనిపించే దేవుళ్ళను  అజ్ఞానంతో వదిలి, విగ్రహరూపంలో కన...
Read More

అమ్మ గురించి

8:27 AM 0
అమ్మ గురించి......    భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. అమ్మగురించి ఆలోచించనివాడు ఆనందంగా ఉండలేడు. అమ్మాఅని నోరారా పిలువనివాడ...
Read More

ఓ పశ్చాత్తాపమా!

11:16 AM 0
ఓ పశ్చాత్తాపమా! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ముందుచూపు లేక చేయరానివెన్నో చేశాక అసలుచూపుతోచూడరానివెన్నోచూశాక ఫలితంగాజర...
Read More

ఎందుకూ?

11:05 PM 0
ఎందుకూ? భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. రాయడానికి ఎన్నో విషయాలుండగా  నీగురించే ఎందుకు రాస్తుంటాను? చూడటానికి ఎన్నో అందాలుండ...
Read More

విగత జీవుడు

11:34 PM 0
విగతజీవుడు భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ప్రేమించిన అమ్మాయిని చేసుకున్నందుకు పంతంతో పెద్దలు పొమ్మంటే  ధైర్యంతో బయటకు వెళ్...
Read More

కవిత్వం

5:30 PM 0
కవిత్వం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు. కవిత్వం తనంతటతను పుట్టదు, కార్యమేదీ తనకుతానుగా రూపుదాల్చదు. కర్త,క్రియల కలయిక జరగాలి, హృదయ...
Read More

మిగిలి పోయే మౌనం

6:36 AM 0
మిగిలి పోయే మౌనం భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. భ్రమలో ఉన్న ఆనందం నిజంలో కనిపించదేమి? నిజంగా నువ్వు దూరమైనా నాకలా అనిపించద...
Read More

ఎదుర్కొన్నప్పుడే

12:14 PM 0
ఎదుర్కొన్నప్పుడే........ భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఏ సమస్యనైనా ఎదురేగి ఎదుర్కొన్నప్పుడే, ఆ సమయంలో నీలోసాహసం ఉట్టిపడి, ...
Read More

వృద్ధుల వేదన

11:44 PM 0
వృద్ధుల వేదన భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. ఇది వయోభారంతో వేదింపబడుతున్నమావృద్ధుల వేదన,  రక్తసంబంధీకులతో విసుగుచెందిన మా ఆత్...
Read More

Pages