అచ్చంగా తెలుగు: sept2022
Showing posts with label sept2022. Show all posts
Showing posts with label sept2022. Show all posts

సజ్జన సాంగత్యం

9:55 AM 0
సజ్జన సాంగత్యం   సి   హెచ్   ప్రతాప్   సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చల తత్వం నిశ్చల తత్వే జీవన్ముక్తి: సాక...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 4

9:36 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  భగవాన్! నరకానికి పోడం కన్నా, శిక్షింపపడటం కన్నా, ఉన్నతమైన పదవి పోడం కన్నా, బంధింపబడటం కన్నా, సర్వ స...
Read More

శాంతిసౌభాగ్యాలు ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు

9:35 AM 0
  శాంతిసౌభాగ్యాలు  ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు -సుజాత.పి.వి.ఎల్  వసంత కాలం మరియు శరదృతువులలో వాతావరణం సౌర ప్రభావపరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కాలం చ...
Read More

తెలివి –వివేకం

8:21 AM 0
తెలివి –వివేకం   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు  తెలివి వేరు, వివేకం వేరు తెలివికి గమ్యం ముఖ్యం,  వివేకానికి గమనం ముఖ్యం. తెలివికి నడక ముఖ్య...
Read More

రాతలు - చేతలు

8:17 AM 0
                                                                  రాతలు - చేతలు శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ కథాకంఠీరవ కామేశ్వర్ రావు గారికి...
Read More

Pages