అచ్చంగా తెలుగు: కర్లపాలెం హనుమంతరావు
Showing posts with label కర్లపాలెం హనుమంతరావు. Show all posts
Showing posts with label కర్లపాలెం హనుమంతరావు. Show all posts

దానకర్ణుడు

8:11 PM 0
దానకర్ణుడు కర్లపాలెం హనుమంతరావు స్థానిక బాబు! పేరు ఎంత చిత్రమో మనిషి అంతకన్నా విచిత్రం. ముఫ్ఫై ఏళ్ళకిందట తగిలిందీ క్యారెక్టరు నాకు.. నెల్లూర...
Read More

పాముమంత్రం

8:00 AM 0
పాముమంత్రం రచన: కర్లపాలెం హనుమంతరావు 'రెడ్డి ఆసుపత్రి' ప్రారంభోత్సవానికి ఆహ్వానం వచ్చింది. ఆలోచనలు గతంలోకి మళ్ళాయి. ఇరవైయ్యేళ్ళ కింద...
Read More

Pages