అచ్చంగా తెలుగు: తోలేటి రాజేష్
Showing posts with label తోలేటి రాజేష్. Show all posts
Showing posts with label తోలేటి రాజేష్. Show all posts

హైకూ

7:28 AM 1
హైకూ తోలేటి రాజేష్  హైకూ జపనీస్ సాహిత్యంలో విశేష ఆదరణ పొందిన   కవిత్వ ప్రక్రియ. ఇది 15 వ శతాబ్దం నుండి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇ...
Read More

Pages