అచ్చంగా తెలుగు: ఫణి రాజ కార్తీక్
Showing posts with label ఫణి రాజ కార్తీక్. Show all posts
Showing posts with label ఫణి రాజ కార్తీక్. Show all posts

శివం -40

7:40 AM 0
శివం -40 శివమ్మ కధ -15 రాజ కార్తీక్  (నేను మా అమ్మ కోరిక మేరకు బాలుని వలె మారి దివ్యమైన  లీలను ప్రదర్శిస్తున్నా...  ) ...
Read More

శివం -32

11:24 PM 0
శివం -32 శివమ్మ కధ -8 రాజ కార్తీక్  (శివమ్మ భక్తికి శివయ్య కరిగి ఆమె ఇంటికి కొడుకు లాగా వస్తాడు ,సాధారణమైన మనిషి లాగా  ఆమెతో ఉంట...
Read More

రుద్ర దండం – 8

6:48 PM 0
రుద్ర దండం – 8 -      ఫణి రాజ కార్తీక్ (జరిగిన కధ : పార్వతికి తంత్ర విద్య నేర్పుతుండగా ఆమె పరాకును గమనించిన శివుడు, కోపించి, తన చే...
Read More

Pages