అచ్చంగా తెలుగు: బి.ఎన్.వి.పార్ధసారధి
Showing posts with label బి.ఎన్.వి.పార్ధసారధి. Show all posts
Showing posts with label బి.ఎన్.వి.పార్ధసారధి. Show all posts

చికిత్స

8:11 PM 0
  చికిత్స బి.ఎన్.వి.పార్ధసారధి  విష్ణు వర్ధన్ తన మిత్రుడు మానసిక వ్యాధి తో హాస్పిటల్ లో చేరాడని తెలిసి అతనిని చూడటానికి హాస్పిట...
Read More

వైద్యో నారాయణో హరి

7:19 PM 0
  వైద్యో నారాయణో హరి బి.ఎన్.వి.పార్ధసారధి  రవీంద్ర సుమిత్ర లకి పవన్ ఏకైక సంతానం. ఒక్కగా నొక్క కొడుకు అవటంతో అల్లారుముద్దుగా ప...
Read More

Pages