అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

'మోదక తృతియ' విశిష్టత!

8:50 AM 0
 'మోదక తృతియ' విశిష్టత! -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. భారతీయ స్త్రీలు పసుపు కుంకుమల సౌభాగ్యం కోసం, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య...
Read More

'తెలుగు తేజం!'

8:40 AM 0
 'తెలుగు తేజం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. విశ్వ విఖ్యాతిగా  కులమతాలకతీతంగా కోట్లాది గుండెల సవ్వడై భిన్నత్వంలో ఏక...
Read More

కాగితం పువ్వు

4:54 PM 0
 కాగితం పువ్వు!' -సుజాత. పి.వి. ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అక్షరాలకు పూలకు పెద్ద తేడాలేదు అక్షరాలెన్నో... పూలన్ని వాక్యాలెన్నో... మ...
Read More

ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక అసలు కథ ఇదే..!'

6:28 PM 0
'ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక  అసలు కథ ఇదే..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. తలచుకున్నంత మాత్రాన సకల కష్టాలనూ...
Read More

శవగంగ ఘోష

8:22 AM 0
'శవ గంగ ఘోష..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. కోట్లున్నా..కోటలున్నా కోవిడ్ ముందు దిగతుడుపే.. బంధు మిత్రులు..బలగం ఎంతున్నా.. పాజిటివ్ అని తెలిసిం...
Read More

వర్ణ సందేశం

5:57 PM 0
'వర్ణ సందేశం..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. రాగ ద్వేషాలకతీతం తారతమ్యాలెరగని కలివిడితనం రంగుల కోలాహలం.. ఓ వర్ణ సందే...
Read More

మానసవీణ -20

11:11 PM 0
  మానసవీణ -20 పి .వి.ఎల్.సుజాత. చెట్ల చాటు నుండి చెవులను రిక్కించి వింటున్న అవతల వ్యక్తి తననెవరో గమనించారని గ్రహించి నెమ్మదిగా అక్కడ్నుంచి జ...
Read More

ప్రశ్నార్ధకం

1:05 PM 0
 'ప్రశ్నార్థకం!?!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. అసలే మన చదువులు అంతంత మాత్రం.. తరగతి గదిలో గంటలతరబడి పాఠాలు చెప్పినా.. మస్తిష్కాలకు చేరేది తక్క...
Read More

పద్మినీ విద్య

12:16 PM 0
  ''పద్మనీ విద్య"  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.     ఒకప్పుడు స్వారోచిష మనువు ఓ సమయంలో ఒకేసారి ముగ్గురిని పెళ్ళాడాల్సి వచ్చింది. మొదటిగా మన...
Read More

సర్వ మంగళకారుడు!

5:44 PM 0
సర్వ మంగళకారుడు! -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. హర హర మహాదేవ మంత్రోచ్ఛారణం.. తొలగించు సమస్త పాపం.. పార్వతీ సహిత మనోహర భుజంగ వ...
Read More

Pages