అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

వర్ణ సందేశం

5:57 PM 0
'వర్ణ సందేశం..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. రాగ ద్వేషాలకతీతం తారతమ్యాలెరగని కలివిడితనం రంగుల కోలాహలం.. ఓ వర్ణ సందే...
Read More

మానసవీణ -20

11:11 PM 0
  మానసవీణ -20 పి .వి.ఎల్.సుజాత. చెట్ల చాటు నుండి చెవులను రిక్కించి వింటున్న అవతల వ్యక్తి తననెవరో గమనించారని గ్రహించి నెమ్మదిగా అక్కడ్నుంచి జ...
Read More

ప్రశ్నార్ధకం

1:05 PM 0
 'ప్రశ్నార్థకం!?!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. అసలే మన చదువులు అంతంత మాత్రం.. తరగతి గదిలో గంటలతరబడి పాఠాలు చెప్పినా.. మస్తిష్కాలకు చేరేది తక్క...
Read More

పద్మినీ విద్య

12:16 PM 0
  ''పద్మనీ విద్య"  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.     ఒకప్పుడు స్వారోచిష మనువు ఓ సమయంలో ఒకేసారి ముగ్గురిని పెళ్ళాడాల్సి వచ్చింది. మొదటిగా మన...
Read More

సర్వ మంగళకారుడు!

5:44 PM 0
సర్వ మంగళకారుడు! -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. హర హర మహాదేవ మంత్రోచ్ఛారణం.. తొలగించు సమస్త పాపం.. పార్వతీ సహిత మనోహర భుజంగ వ...
Read More

మనసు - వాక్కు

5:41 PM 0
మనసు-వాక్కు..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఓంకారం నుండి వాక్కు పుట్టింది. ఆ ఓంకారం అనుసరించి మనసు నాలుగు పురుషార్ధముల సాధనకు ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటుంది....
Read More

సర్వతోముఖ శాసనం

6:00 AM 0
సర్వతోముఖ శాసనం..! -సుజాత.పి.వి.ఎల్,  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. కుల మతా లెరుగని లౌకికత్త్వం.. సమానత్వం వెల్లివిరియు సామ్యవాదం.. ఆర్ధిక, సామ...
Read More

తుంగభద్ర...సుచరిత్ర!

5:09 PM 0
తుంగభద్ర..సుచరిత్ర..!'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్.  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పన్నెండేళ్ళకొకసారి ఏడాదికో నదిని స్పర్శిస్తూ.. పుష్కర రూపేణా.. పుణ...
Read More

Pages