అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

స్వేచ్ఛ

10:33 PM 0
స్వేచ్ఛ-స్వచ్ఛత -సుజాత.పి.వి.ఎల్  శాస్త్ర అంశం ఏదైనా, అది సముద్ర సమానం. అర్థం చేసుకున్నా, అధ్యయనం చేసినా మనిషి కొంతవరకే సాధించగలడు. సంపూర్ణ ...
Read More

సత్కర్మ

5:33 PM 0
  సత్కర్మ పి.వి.ఎల్.సుజాత  మనది కర్మతో ముడిపడిన జీవితం. పుట్టిన ప్రతి జీవి కర్మ చేయవలసిందే.మనది కర్మ భూమి. కర్మ సిద్ధాంతం ఊపిరి పోసుకున్న భూ...
Read More

'దివ్య దీపావళి'

10:25 PM 0
  'దివ్య దీపావళి' -సుజాత.పి.వి. ఎల్. పల్లవి చరణాలతో జీవితం కమ్మని పాటలా అలా అలా సాగిపోతే ఎంత బావుణ్ణు.. చేదుని కాసేపలా పక్కన పెట్టి ...
Read More

శాంతిసౌభాగ్యాలు ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు

9:35 AM 0
  శాంతిసౌభాగ్యాలు  ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు -సుజాత.పి.వి.ఎల్  వసంత కాలం మరియు శరదృతువులలో వాతావరణం సౌర ప్రభావపరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కాలం చ...
Read More

మనో దర్పణం!

10:00 AM 0
 'మనో దర్పణం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఎందుకీ పరిహాసం నువ్వూ నేనూ ఒకటేగా! నీలో దాగున్న  బాధలు, భయాలు అగోచర భావాలు.. కళ్ళకి కట్టినట్టు బహిర...
Read More

'పుప్పొడి తలపు'

7:43 AM 0
  'పుప్పొడి తలపు'  -సుజాత.పి.వి.ఎల్,  సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. పువ్వు రాజ్యానికి యువరాణి వాల్చిన తలను తలపులతో సవరించుకొంటోంది.. నా...
Read More

పంచపదులు

10:48 AM 0
 పంచపదులు  (నూతన ప్రక్రియ పంచపదులు) అష్టాదశ పురాణాలు..శక్తి పీఠాలు -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి,సికిందరాబాద్. బ్రహ్మ పురాణం ఆదిబ్రాహ్మ్యనామ...
Read More

'జారిపోతున్న క్షణాలు'

7:06 AM 0
'జారిపోతున్న క్షణాలు' -సుజాత.పి.వి.ఎల్ సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. వేకువ చైతన్యం  సుప్రభాతగీతికై మేల్కొల్పుతున్నా.. నిశి నిద్రావస్థలో...
Read More

Pages