అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

వర్ణానంద సందేశం

12:09 PM 0
  వర్ణానంద సందేశం!  --సుజాత.పి.వి.ఎల్. రాగ ద్వేషాలకతీతం తారతమ్యాలెరగని కలివిడితనం రంగుల కోలాహలం.. ఓ వర్ణ సందేశం.. మానవ ఐకమత్యభావ నిదర్శనం.. ...
Read More

శారదాంభోజ శక్తి ప్రసాదితే..శరన్నవరాత్రి రూపాలు!

5:14 AM 0
శారదాంభోజ శక్తి ప్రసాదితే.. శరన్నవరాత్రి రూపాలు! - సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. వసంత కాలం మరియు శరదృతువులలో వాతావరణం సౌర ప్రభ...
Read More

గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష

10:30 AM 0
గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సామాన్యంగా ఒక్కొక్కరికి, ఒక్కో శాస్త్రానికి, ...
Read More

'బంగరు కొండను నేను'

8:32 PM 0
 'బంగరు కొండను నేను' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అచ్చులు జతచేసి అక్షరబాణి కూర్చాను వర్ణమాల పాటకట్టి మధురంగా పాడాను ...
Read More

అమర్త్యాక్షరాలు!

7:17 AM 0
  అమర్త్యాక్షరాలు! -సుజాత.పి.వి.ఎల్ నయనాలు నిగిడి చూసే దైవాక్షరాలు సాక్షార సౌభాగ్యమొసగె ప్రసార ప్రోక్షితాలు సాటిలేని మేటి వర్ణనా సాదృశ్య సంక...
Read More

స్వేచ్ఛ

10:33 PM 0
స్వేచ్ఛ-స్వచ్ఛత -సుజాత.పి.వి.ఎల్  శాస్త్ర అంశం ఏదైనా, అది సముద్ర సమానం. అర్థం చేసుకున్నా, అధ్యయనం చేసినా మనిషి కొంతవరకే సాధించగలడు. సంపూర్ణ ...
Read More

Pages