అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

ఉద్యమ నేత నేతాజీ

8:36 AM 0
 'ఉద్యమ నేత..'నేతాజీ!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. గుండె నిండా ధైర్యంతో తెల్లవాళ్ల మెడలు వొంచి వారిలో ఓటమి గుబు...
Read More

'నిజమైన సార్థకత!'

12:45 PM 0
  'నిజమైన సార్థకత!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. నేను నిజాన్ని మేను దహనానికైనా  సిద్ధపడతానేమో గానీ, ధర్మాన్ని దగ్ధం ...
Read More

'సర్వతమోపహం!'

5:36 PM 0
  'సర్వతమోపహం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్ సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సంస్కృతి సంప్రదాయ నీరాజనం.. శారీరక, మానసిక  వికాస సంకేతం.. తమోగుణ తిమిర ...
Read More

అనిశ్చిత కాలం

5:29 PM 0
'అనిశ్చిత కాలం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఒక్కోసారి అనిపిస్తూంటుంది.. కదిలేది..కనిపించేది.. కనులమెదిలేదీ..కనుగొనలేని  సత్యమని!.. సూర్యోదయం ...
Read More

'మోదక తృతియ' విశిష్టత!

8:50 AM 0
 'మోదక తృతియ' విశిష్టత! -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. భారతీయ స్త్రీలు పసుపు కుంకుమల సౌభాగ్యం కోసం, ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య...
Read More

'తెలుగు తేజం!'

8:40 AM 0
 'తెలుగు తేజం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్., సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. విశ్వ విఖ్యాతిగా  కులమతాలకతీతంగా కోట్లాది గుండెల సవ్వడై భిన్నత్వంలో ఏక...
Read More

కాగితం పువ్వు

4:54 PM 0
 కాగితం పువ్వు!' -సుజాత. పి.వి. ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అక్షరాలకు పూలకు పెద్ద తేడాలేదు అక్షరాలెన్నో... పూలన్ని వాక్యాలెన్నో... మ...
Read More

ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక అసలు కథ ఇదే..!'

6:28 PM 0
'ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక  అసలు కథ ఇదే..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. తలచుకున్నంత మాత్రాన సకల కష్టాలనూ...
Read More

శవగంగ ఘోష

8:22 AM 0
'శవ గంగ ఘోష..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. కోట్లున్నా..కోటలున్నా కోవిడ్ ముందు దిగతుడుపే.. బంధు మిత్రులు..బలగం ఎంతున్నా.. పాజిటివ్ అని తెలిసిం...
Read More

వర్ణ సందేశం

5:57 PM 0
'వర్ణ సందేశం..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. రాగ ద్వేషాలకతీతం తారతమ్యాలెరగని కలివిడితనం రంగుల కోలాహలం.. ఓ వర్ణ సందే...
Read More

Pages