అచ్చంగా తెలుగు: పి.వి.ఎల్.సుజాత
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts
Showing posts with label పి.వి.ఎల్.సుజాత. Show all posts

గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష

10:30 AM 0
గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సామాన్యంగా ఒక్కొక్కరికి, ఒక్కో శాస్త్రానికి, ...
Read More

'బంగరు కొండను నేను'

8:32 PM 0
 'బంగరు కొండను నేను' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. అచ్చులు జతచేసి అక్షరబాణి కూర్చాను వర్ణమాల పాటకట్టి మధురంగా పాడాను ...
Read More

అమర్త్యాక్షరాలు!

7:17 AM 0
  అమర్త్యాక్షరాలు! -సుజాత.పి.వి.ఎల్ నయనాలు నిగిడి చూసే దైవాక్షరాలు సాక్షార సౌభాగ్యమొసగె ప్రసార ప్రోక్షితాలు సాటిలేని మేటి వర్ణనా సాదృశ్య సంక...
Read More

స్వేచ్ఛ

10:33 PM 0
స్వేచ్ఛ-స్వచ్ఛత -సుజాత.పి.వి.ఎల్  శాస్త్ర అంశం ఏదైనా, అది సముద్ర సమానం. అర్థం చేసుకున్నా, అధ్యయనం చేసినా మనిషి కొంతవరకే సాధించగలడు. సంపూర్ణ ...
Read More

సత్కర్మ

5:33 PM 0
  సత్కర్మ పి.వి.ఎల్.సుజాత  మనది కర్మతో ముడిపడిన జీవితం. పుట్టిన ప్రతి జీవి కర్మ చేయవలసిందే.మనది కర్మ భూమి. కర్మ సిద్ధాంతం ఊపిరి పోసుకున్న భూ...
Read More

'దివ్య దీపావళి'

10:25 PM 0
  'దివ్య దీపావళి' -సుజాత.పి.వి. ఎల్. పల్లవి చరణాలతో జీవితం కమ్మని పాటలా అలా అలా సాగిపోతే ఎంత బావుణ్ణు.. చేదుని కాసేపలా పక్కన పెట్టి ...
Read More

శాంతిసౌభాగ్యాలు ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు

9:35 AM 0
  శాంతిసౌభాగ్యాలు  ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు -సుజాత.పి.వి.ఎల్  వసంత కాలం మరియు శరదృతువులలో వాతావరణం సౌర ప్రభావపరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కాలం చ...
Read More

మనో దర్పణం!

10:00 AM 0
 'మనో దర్పణం!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్. ఎందుకీ పరిహాసం నువ్వూ నేనూ ఒకటేగా! నీలో దాగున్న  బాధలు, భయాలు అగోచర భావాలు.. కళ్ళకి కట్టినట్టు బహిర...
Read More

Pages