అచ్చంగా తెలుగు: సండే ఫన్ డే
Showing posts with label సండే ఫన్ డే. Show all posts
Showing posts with label సండే ఫన్ డే. Show all posts

కూష్మాండం కర్రీ

6:27 PM 0
కూష్మాండం కర్రీ - పిన్నలి గోపీనాథ్  కావలసినవి : నిష్పల కూష్మాండం..వొహటి ఆవాలు ఆరు చేరెళ్ళు మెంతులు మూడు ... డిటో ... పచ్చి...
Read More

తృణ బజ్జీలు

6:27 PM 0
తృణ బజ్జీలు - పిన్నలి గోపీనాథ్  -------------- కావలసినవి ------------ తృణాసురులు పది మంది సెనగ పిండి ఆరు పిడికిళ్ళు ఉప్పు...
Read More

బుడుగు సైకిలు

6:27 PM 0
బుడుగు సైకిలు - యనమండ్ర శ్రీనివాస్  “వీడి వేషాలు మనకి తెలీనివి కాదు కదా బాబు” అంది అమ్మ బాబాయితో. అలా ఎందుకు అన్నదీ తెలియాలంటే రాత్...
Read More

సండే ఫన్ టకాలు

6:39 PM 0
సండే ఫన్ టకాలు -గోపీనాథ్ పిన్నలి  వొహటి. ------------------ ఆగాకర ఆమ్లెట్...  కావాల్సినవి ఆగాకరకాయలు అరడజను సెనగపిండి నాల...
Read More

బుడుగు సమీకరణము

9:30 PM 0
బుడుగు సమీకరణము - యనమండ్ర శ్రీనివాస్  ఈరోజు ఆదివారం. మధ్యాహ్నం. అమ్మ టి వి సీరియల్ చూస్తూ బియ్యం ఏరుతోంది. పక్కనే నేను హోంవర్కు చే...
Read More

బుడుగు బిస్టిక్స్

9:47 PM 0
బుడుగు బిస్టిక్స్ - యనమండ్ర శ్రీనివాస్  “ఇదిగో బుడుగు, కాసిని బిస్టిక్స్ తిను” అంది అమ్మ ఇవాళ నేను స్కూలు నుండీ రాగానే. నాకు భలే...
Read More

నిరుపేద బుడుగు

10:06 PM 0
నిరుపేద బుడుగు - యనమండ్ర శ్రీనివాస్   “ఒరేయి బుడుగూ, లాభం లేదు. మీ పెద్దవాళ్ళనోసారి రమ్మను. మాట్లాడాలి” అన్నారు మా కొత్త మాస్టారు ...
Read More

అరువు పండుగలు

7:44 PM 0
అరువు పండుగలు - భావరాజు పద్మిని  సండే , మండే లు వచ్చినప్పుడే, ఈ 'డే' లు కూడా డాలు వెనుక దాక్కున్న సైనికుడిలా ,వాటివెనుక నక...
Read More

ఫేస్ బుడ్గు (బుడుగు)

9:24 PM 0
ఫేస్ బుడ్గు (బుడుగు) - యనమండ్ర శ్రీనివాస్  “ఛస్, ఏడిశావులేవోయి బోడి వెధవా” అన్నాడు బాబాయి. నేను మటుకు నవ్వుతానే అన్నా “బాబాయ్, నాక...
Read More

బుడుగు గీతాయణం

9:46 PM 0
బుడుగు గీతాయణం - యనమండ్ర శ్రీనివాస్ “హబ్బా…ఈ హైదరాబాదు ట్రాఫిక్ కాదు కానీ, భలే చిరాకొస్తోంది రోజు రోజూ” అన్నారు గోపాళం నాన్న ఇంటికి రాగానే. ...
Read More

Pages