అచ్చంగా తెలుగు: ధారావాహికలు
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts

శివం - 79

5:15 PM 0
శివం - 79 రాజ‌ కార్తీక్ (హర సిద్దు తనకు లభించిన ధనంతో తన ఇంటికి వెళ్లి, తన తల్లిని పలకరించి.. ఇక మీద మనకి అన్ని మంచి రోజులే అని చెప్పాడు.  బ...
Read More

ఈ దారి మనసైనది - 43

2:18 PM 0
  ఈ దారి మనసైనది - 43 అంగులూరి అంజనీదేవి  ఆ మాటల్నే ఇప్పుడు ఛాలెంజ్గా తీసుకొని, మనోస్థయిర్యాన్ని పెంచుకొంది. పాజిటివ్ ఆటిట్యూడ్ అలవాటు చేసుక...
Read More

మానసవీణ-26

1:44 PM 0
  మానసవీణ- 26 కూరెళ్ళవరహా సత్యవతి, హైదరాబాద్             ‘ఇది నిజమా ,   నా భ్రమా! ఈ అమ్మాయే నా మనుమరాలా! అదేమిటో ఆ పిలుపులో ,  ఆ స్పర్శల...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 5

12:02 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 5  చెన్నూరి సుదర్శన్   విశ్వనాథాన్ని పట్టిచ్చింది రాజయ్యేనని  ములుగుల అతని కదరు పెరిగింది.                                    ...
Read More

శివం -78

10:31 AM 0
శివం - 78 రాజ కార్తీక్  (అశ్వాన్ని అధిరోహించిన.. హర సిద్దు తన ఊరి వైపు బయలుదేరాడు... ) అశ్వం మీదుగా ప్రయాణిస్తున్న హర సిద్దు.. ఇప్పుడు తనకు ...
Read More

మానసవీణ-25

8:08 AM 0
    మానసవీణ- 25 శ్రీమతి కొంకేపూడి అనూరాధ విజయనగరం (ఒక అనాధాశ్రమంలో పెరుగుతున్న మానస సేవా మార్గంలో పయనిస్తూ, స్వయంకృషితో ఎన్నో విజయాలు సాధి...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 4

7:58 AM 0
                               అనసూయ ఆరాటం - 4  చెన్నూరి సుదర్శన్   (ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టాలని చూస్తున్న సమ్మయ్య, బుచ్చయ్య సలహా కోసం పంతులుని...
Read More

Pages