అచ్చంగా తెలుగు: ధారావాహికలు
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts

శివం - 69

1:32 PM 0
శివం - 69 - రాజ కార్తీక్  (హర సిద్దు కి బొజ్జ లింగం కథ ఆ ఆలయంలో చెప్తున్నాడు ధర్మయ్య ...గర్భ గుడిలో శివలింగం ఎప్పటికీ కుదరక పోవటం గురించి ఇల...
Read More

మానసవీణ-16

12:50 AM 0
                                                                       మానసవీణ-16                                                           ...
Read More

ఈ దారి మనసైనది - 33

6:14 PM 0
  ఈ దారి మనసైనది - 33 అంగులూరి అంజనీదేవి (జరిగిన కధ: మెడికల్ కాలేజీలో కొత్తగా చేరిన అనురాగ్ తొలి చూపులోనే దీక్షిత కళ్ళలో తనను తాను కోల్పోతాడ...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 26

6:02 PM 0
  నెత్తుటి పువ్వు - 26 మహీధర శేషారత్నం (జరిగిన కధ : రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లో బాగా తాగి, స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సరోజ అనే అమ్మాయిని తన స్నేహ...
Read More

మానసవీణ-15

1:09 PM 0
 మానసవీణ-15 -పోడూరి శ్రీనివాసరావు  (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావానికి మారుపేరులా ఉండ...
Read More

జర్నీ ఆఫ్ ఎ టీచర్ - 35

12:42 PM 0
                                              (జరిగిన కధ: విశ్రాంత గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడైన సూర్య ప్రకాష్  తన  గత జ్ఞాపకాల్లోకి జారిపోతాడ...
Read More

Pages