అచ్చంగా తెలుగు: ధారావాహికలు
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts

ఈ దారి మనసైనది - 36

3:33 PM 0
  ఈ దారి మనసైనది - 36  అంగులూరి అంజనీదేవి   (జరిగిన కధ: మెడికల్ కాలేజీలో కొత్తగా చేరిన అనురాగ్ తొలి చూపులోనే దీక్షిత కళ్ళలో తనను తాను కోల్పో...
Read More

నెత్తుటి పువ్వు - 30

3:21 PM 0
                                          నెత్తుటి పువ్వు - 30  మహీధర శేషారత్నం కళ్ళు నవ్వుతాయని కథలలో చదివి రచయితల వర్ణనలని నవ్వుకున్నాను. ...
Read More

మానసవీణ -19

2:33 PM 0
మానసవీణ -19 ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు సాయంకాలం! మానసకు ఎందుకో బెంగగా అనిపించి..శ్రావణిని అప్పటికప్పుడు చూడాలనుకుంది. సరితకు కాల్ చేసి కొద్ది...
Read More

శివం -72

8:29 AM 0
శివం -72  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో కథ మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత ధర్మయ్య తో మాట్లాడిన తర్వాత దూరంగా రాజ పరివారం రావడం గమ...
Read More

Pages