అచ్చంగా తెలుగు: ధారావాహికలు
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts

మానసవీణ -44

10:08 AM 0
  మానసవీణ - 44  మన్నె పిన్నక లలిత                      దట్టమైన అడవి , తండా నిశి దుప్పటి   కప్పుకున్నాయి.   చవితి చంద్రుని వ...
Read More

శివం -99

8:48 AM 0
 శివం -99  రాజ కార్తీక్  (కార్తికేయుడు కోటప్ప కొండ లో దర్శనం కోసం లోపలి కి వెళ్ళాక ..బయట ఉన్న నా కోసం విష్ణు దేవుడూ పార్వతీ మాత.. బ్రహ్మ.. ద...
Read More

మానసవీణ - 43

8:32 AM 0
  మానసవీణ - 43 అరుణ చామర్తి ముటుకూరి   మానస మనసు మధురోహల్లో తేలుతోంది. ఇన్నాళ్లు పడ్డ బాధకు దేవుడు ఒక్కసారిగా వరాలు ఇచ్చినట్టుగా అమ్మ , ...
Read More

Pages