అచ్చంగా తెలుగు: ధారావాహికలు
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts
Showing posts with label ధారావాహికలు. Show all posts

శివం - 95

11:01 AM 0
శివం - 95  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్   {నేను అనగా శివుడు} (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ రావటం అక్కడ జరిగిన అపశృతి సరి చేయడం.. కార్తికే...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 18

8:17 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 18  చెన్నూరి సుదర్శన్  కాంతయ్య మాట ప్రకారం సోమారం పనిల చేరిండు ఆదిరెడ్డి. బాలనగర్‌ల ఆఫీసు.  రాంబాబు టికాన బోయిన్ పల్లిల. అక్కడ...
Read More

మానస వీణ-40

7:51 PM 0
  మానస వీణ-40 గోవిందరాజు సుభద్రాదేవి    ఆలోచనలతో, తల నొప్పితో మానస అటూ ఇటూ తిరుగుతోంది. ఎంత వింతగా ఉంది? తన కన్న తల్లితండ్రులు ఎవరో తెలుసుకో...
Read More

శివం - 94

8:17 AM 0
శివం - 94 రాజ కార్తీక్  ( కార్తికేయుని కథ మొదలైంది కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ కి రావటం అక్కడ జరిగిన చిన్న అప సృతి సరి చేయటం, నృత్యంచేయటం)  అక్క...
Read More

Pages