అచ్చంగా తెలుగు: టి.వి.ఎల్.గాయత్రి
Showing posts with label టి.వి.ఎల్.గాయత్రి. Show all posts
Showing posts with label టి.వి.ఎల్.గాయత్రి. Show all posts

నేటి గృహిణి

10:28 PM 0
నేటి గృహిణి (చిన్న కథ  )  టి. వి. యెల్. గాయత్రి.   ఆ రోజు శనివారం సాయంత్రం కావస్తోంది. "మమ్మీ!మమ్మీ!ఈ రోజు సాయంత్రం నా ఫ్రెండ్స్ మనింటి...
Read More

అత్తగారిల్లు

7:05 PM 0
అత్తగారిల్లు టి. వి. యెల్. గాయత్రి ఉదయం పదిగంటలు. గాఢనిద్రలో ఉంది భావన. సెల్ ఫోన్ మ్రోగింది. బద్ధకంగా చూసింది. అమ్మ. "ఏమిటి?"అంది ...
Read More

Pages