అచ్చంగా తెలుగు: శతక సాహిత్యం
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts

చెన్నకేశవ శతకము - అడుగుల రామయాచారి

7:39 AM 0
చెన్నకేశవ శతకము - అడుగుల రామయాచారి దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: చెన్నకేశవ శతకకర్త అడుగుల రామాచారి ఈశతకాన్ని దైవాలరావూరులో కొలువైన చెన్...
Read More

శ్రీసువర్చలావల్లభ మారుతీ శతకము - ముదిగొండ సీతారామమ్మ

7:45 AM 0
శ్రీసువర్చలావల్లభ మారుతీ శతకము - ముదిగొండ సీతారామమ్మ పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కవియిత్రి ముదిగొండ సీతారామమ్మ (26-07-1949-??...
Read More

తిరుమలాపుర రామచంద్రప్రభు శతకము - గోపాలుని పురుషోత్తమశర్మ పాకయాజి

6:01 PM 0
తిరుమలాపుర రామచంద్రప్రభు శతకము - గోపాలుని పురుషోత్తమశర్మ పాకయాజి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: తిరుమలాపుర రాం, చంద్రప్రభు శతకకర...
Read More

శ్రీశ్రీనివాస శతకము - చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు

11:43 AM 0
  శ్రీశ్రీనివాస శతకము - చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: శ్రీశ్రీనివాసశతక రచయిత చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు ...
Read More

మల్లికార్జున శతకము - యల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బారావు

5:50 AM 0
మల్లికార్జున శతకము - యల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: మల్లికార్జున శతకకర్త యెల్లాప్రగ్గడ వేంకట సుబ్బ...
Read More

Pages