అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

నాకూ మనసుంది

8:07 AM 0
నాకూ మనసుంది  లక్ష్మీ మురళి  కార్తీకమాసపు చల్లగాలులు నెమ్మదిగా వీస్తున్నాయి. రాత్రంతా నైట్ క్వీన్ పరిమళాలతో కలిసి ఆడిన గాలి అప్పుడే తెరిచిన ...
Read More

ఆచారి. ఆర్.ఎం.పి.

7:55 AM 0
  ఆచారి. ఆర్.ఎం.పి.,  (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఆరోజు ఆదివారం. ఉదయం ఎనిమిది గంటలయింది. దేవళానికి వెళ్ళి అమ్మణ్...
Read More

లేడీస్ టైలర్

7:54 PM 0
  లేడీస్ టైలర్  (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం 9గం. దాటుతోంది. భక్తులు దేవళానికి గుంపులు గుంపులుగా నడుస్తున...
Read More

Pages