అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

జీవం పోసుకున్న వృత్తికళ

8:33 PM 0
  జీవం పోసుకున్న వృత్తికళ -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు కారు వెంకటాపురం కాలనీలోకి ఎంటరయింది. ఆ కాలనీ పరిసరాలను చూస్తుంటే నా మనసులో ఆనందం, ఉద్వే...
Read More

న్యాయం- ధర్మం

10:12 AM 0
న్యాయం- ధర్మం డాక్టర్. బీ. యన్. వీ. పార్ధసారధి జడ్జి జయదేవ్ తన పాత మారుతి కారుని అమ్మాలనుకున్నాడు. ఆ కారు అతను హై కోర్ట్ లో న్యాయవాదిగా ప్...
Read More

జీవ కారుణ్యం

8:07 AM 0
జీవ   కారుణ్యం   ఎం.బిందుమాధవి  రామ్మూర్తి ఉదయం నడకకి బయలు దేరాడు. ఇంకా తెల తెల వారుతున్నది. రోడ్ల మీదజన సంచారం ఇంకా పుంజుకోలేదు. చిన్న చిన్...
Read More

Pages