అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

జయహో! మేజర్ సాబ్...

9:28 PM 0
జయహో! మేజర్ సాబ్...  కోసూరి ఉమాభారతి  “మేజేర్ సాబ్,  ఇక మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళండి.  రెండేళ్లగా మీ పరిచయం, మీ స్నేహం మేము మరువలేము.  ఇకనుండి మీర...
Read More

కరుణ విజయపథం

6:55 AM 0
కరుణ విజయపథం రవికుమార్ పీసుపాటి ఎప్పట్లాగానే ఆలస్యంగా బడికి వచ్చిన కరుణని చూసి దివాకరం మాస్టారు చెప్పే పాఠాన్ని ఆపేసి "ఈరోజు కూడా ఆలస్య...
Read More

తరాలు అంతరాలు

6:46 AM 0
తరాల అంతరాలు  వడలి అనసూయ చేతి కర్రతో చిన్న గా అడుగులు వేసుకుంటూ ఇరు పక్కలా ఉన్న పచ్చటి పొలాలను చూసుకుంటూ తృప్తిగా చల్లని గాలి పీలుస్తూ  హాయి...
Read More

నివేదన

12:10 PM 0
నివేదన జి.ఎస్.ఎస్.కల్యాణి  (MyBigBreak సంస్థ వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ )   తులసికి వివాహమై పదేళ్లు గడిచిన...
Read More

లోకల్ రాక్షసి

11:51 AM 0
  లోకల్ రాక్షసి  పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి (MyBigBreak సంస్థ వారు నిర్వహించిన సంక్రాంతి కథల పోటీలో తృతీయ బహుమతి పొందిన కథ )                        ...
Read More

Pages