అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

శనగముద్దల శంకరయ్య

6:49 AM 0
  శనగముద్దల శంకరయ్య (మా జొన్నవాడ కథలు) - డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సుబ్బవ్వ ఉదయాన్నే లేచి పెన్నలో స్నానం చేసి తడిగుడ్డలతోనే అ...
Read More

ఎన్నారై మూర్తి

7:50 AM 0
ఎన్నారై మూర్తి (మా నర్సాపురం కథలు) భావరాజు పద్మిని శ్రీ వీరవేంకట సుబ్రహ్మణ్య వాసుదేవ సూర్యనారాయణ మూర్తి... అమెరికా వెళ్లొచ్చాకా ఎన్నారై మూర్...
Read More

దానకర్ణుడు

8:11 PM 0
దానకర్ణుడు కర్లపాలెం హనుమంతరావు స్థానిక బాబు! పేరు ఎంత చిత్రమో మనిషి అంతకన్నా విచిత్రం. ముఫ్ఫై ఏళ్ళకిందట తగిలిందీ క్యారెక్టరు నాకు.. నెల్లూర...
Read More

Pages