అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

మరో అవకాశం

2:25 PM 0
                                                                    మరో అవకాశం                                                     డాక్టర్...
Read More

వింతైన వేడుకలు

7:19 AM 0
వింతైన   వేడుకలు జి.ఎస్.లక్ష్మి  “అమ్మా, నాకీ పెళ్ళొద్దే..” రాత్రి భోజనాలయ్యాక, వంటిల్లు సవరించుకుంటున్న రుక్మిణి  వెనక నుంచొచ్చి, తల్లి కొం...
Read More

అండమానవుడు

7:10 AM 0
అండమానవుడు   పి.వి.ఆర్. శివ కుమార్    అమ్మాయి నవ్వింది. వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నాడు చిట్టితండ్రి. వెనకెవరూ కనబడలేదు.  ‘తనని చూసే నవ్వింది’ అ...
Read More

నేటి గృహిణి

10:28 PM 0
నేటి గృహిణి (చిన్న కథ  )  టి. వి. యెల్. గాయత్రి.   ఆ రోజు శనివారం సాయంత్రం కావస్తోంది. "మమ్మీ!మమ్మీ!ఈ రోజు సాయంత్రం నా ఫ్రెండ్స్ మనింటి...
Read More

అత్తగారిల్లు

7:05 PM 0
అత్తగారిల్లు టి. వి. యెల్. గాయత్రి ఉదయం పదిగంటలు. గాఢనిద్రలో ఉంది భావన. సెల్ ఫోన్ మ్రోగింది. బద్ధకంగా చూసింది. అమ్మ. "ఏమిటి?"అంది ...
Read More

Pages