అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

ఎల్లమంద

6:55 PM 0
ఎల్లమంద (మాజొన్నవాడ కధలు) - టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఉదయం ఆరు గంటల సమయం. దూరాన మైకులో వస్తున్న కామాక్షమ్మ భక్తి గీతాలు వింటూ ఊర...
Read More

రామం సందిగ్ధం

6:42 PM 0
  రామం సందిగ్ధం శారదా తనయ  తను ఎక్కడ దెబ్బతిన్నాడో అర్థం కావడం లేదు రామానికి. రామం అన్నది అనేక తెలుగువాళ్ళ ముద్దు పేరులలాగా రామచంద్రరావు అన్...
Read More

Pages