అచ్చంగా తెలుగు: కథాకదంబం
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts
Showing posts with label కథాకదంబం. Show all posts

ఉరికంబం

8:08 AM 0
  ఉరికంబం    డా.టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య  " ఒరేయ్! దానన్నా! ఎంతసేపు అలా నాయన ఫొటో చూస్తూ నిలబడతావ్! వచ్చి అన్నం తిను" " ఇవా...
Read More

పాముమంత్రం

8:00 AM 0
పాముమంత్రం రచన: కర్లపాలెం హనుమంతరావు 'రెడ్డి ఆసుపత్రి' ప్రారంభోత్సవానికి ఆహ్వానం వచ్చింది. ఆలోచనలు గతంలోకి మళ్ళాయి. ఇరవైయ్యేళ్ళ కింద...
Read More

ఆయ్! మాది నర్సాపురవండి!

9:56 PM 0
ఆయ్! మాది నర్సాపురవండి! భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని  మాది నర్సాపురఁవండి! ఆయ్! నర్సాపురవంటే వశిష్ట గోదారేనండి! అలాటప్పుడు మా ఊరి కబుర్లు చెప...
Read More

వంతుల జీ(వి)తం

8:18 PM 0
వంతుల జీ(వి)తం బట్టేపాటి జైదాస్                     "ఇదెక్కడిన్యాయం సారూ..! పాతికేళ్ల సర్వీసున్న నాకు ప్రభుత్వమిచ్చే జీతంకన్నా మీరు చంద...
Read More

Pages