అచ్చంగా తెలుగు: లక్ష్మీ రాఘవ
Showing posts with label లక్ష్మీ రాఘవ. Show all posts
Showing posts with label లక్ష్మీ రాఘవ. Show all posts

చిన్ని, చిన్ని ఆశ

6:04 AM 0
చిన్ని, చిన్ని ఆశ   -డా. లక్ష్మీ రాఘవ  {పెయ్యేటి రంగారావు గారి స్పూర్తి తో } కరోనా ఏమో గానీ ఏడో తరగతి చదువుతున్న రితీష్ కు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ...
Read More

ఇది సమస్య కాదా?

1:10 PM 0
ఇది సమస్య కాదా?  డా.లక్ష్మీ రాఘవ  ఎప్పుడూ భర్త వల్ల కష్టాలు పడే భార్య, కోడలి తప్పులెన్నేఅత్తలు, కట్నాలు కోరి కోడలిని సతాయిం...
Read More

ముక్కుపుడక

5:58 PM 0
 ముక్కుపుడక  – డా. లక్ష్మి రాఘవ. పదారేళ్ళ కొత్త పెళ్ళికూతురు స్వర్ణ అత్తారింట అడుగుపెట్టింది. “అబ్బో ఎంత అందమో!”అని ముక్కున వే...
Read More

బంగారం

12:14 AM 0
బంగారం లక్ష్మీ రాఘవ ఎదురొచ్చిన శాంతక్క ను చూసి ఆప్యాయంగా కౌగ లించుకుంది సరళ. ఒక్క క్షణం లో అక్కయ్యలో ఏదో లోపంగా అనిపించింది.  ...
Read More

Pages