అచ్చంగా తెలుగు: ఓరుగంటి శ్రీలక్ష్మి నరసింహ శర్మ
Showing posts with label ఓరుగంటి శ్రీలక్ష్మి నరసింహ శర్మ. Show all posts
Showing posts with label ఓరుగంటి శ్రీలక్ష్మి నరసింహ శర్మ. Show all posts

నీ దయ సామీ

12:01 AM 0
  నీ దయ సామీ ఓరుగంటి శ్రీలక్మీ నరసింహ శర్మ తిండి తిని మూడు రోజులైనా ఆకలి అనిపించడం లేదు అప్పన్నకు. ఒళ్ళంతా ఏడిగా కాలిపోతున్నా పట...
Read More

దైవం మానుష రూపేణా...

10:04 PM 0
దైవం మానుష రూపేణా…. ఓరుగంటి శ్రీలక్ష్మి నరసింహ శర్మ గడిచిన పదేళ్ళ నుంచి వెళ్ళనట్లే ఈసారి కూడా సంక్రాంతి పండగకు కాకినాడకు వెళ్ళ...
Read More

Pages