అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4

10:23 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే భూరథమంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం, వందే శైలశరాసనం ఫణిగుణం వందేఽబ్ధితూణీరకమ్. వందే పద్మ...
Read More

ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక అసలు కథ ఇదే..!'

6:28 PM 0
'ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక  అసలు కథ ఇదే..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. తలచుకున్నంత మాత్రాన సకల కష్టాలనూ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3

12:41 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే దివ్యమచిన్త్యమద్వయమహం వందేఽర్కదర్పాపహం, వందే నిర్మలమాదిమూలమనిశం వందే మఖధ్వంసినమ్ । వందే స...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1

11:36 PM 0
 శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం, వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్। వందే సూర...
Read More

శివమానస పూజా స్తోత్రము - భావసహితము

5:39 PM 0
శివమానస పూజా స్తోత్రము - ఆదిశంకరాచార్య విరచితము   భావవివరణ: భావరాజు పద్మిని    అందరికీ ఆలయాలకు వెళ్లి, లేక ఇంట్లో అన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ ...
Read More

బసవ పురాణం - 10

5:12 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం - 10  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి రుద్ర పశుపతి కధ రుద్ర పశుపతి అతి గొప్ప శివ భక్తుడు.  ఈయన స్వామి క్షేమం కోసం పరితపించాడు.  ...
Read More

బసవ పురాణం - 7

5:46 PM 0
పురాణ కధలు .. బసవ పురాణం – 7  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 9. కైలాసంలో బసవేశ్వరుడు   ఆ కాలంలో సిధ్ధరామకృతి అనే ఒక గొప్ప యోగి వుండేవాడు.  ఆయన ప్రతినిత...
Read More

కాలభైరవాష్టమి

10:36 PM 0
కాలభైరవాష్టమి ( మార్గశిర బహుళ అష్టమి, 06-01-2021, బుధవారం) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్రీకాలభైరవస్వామి ఆవిర్భవించిన రోజే కాలభైరవాష్టమి. ఉత్తరాది స...
Read More

Pages