అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

మోక్షార్థం

6:43 PM 0
  మోక్షార్థం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు భగవంతుడు శక్తి కేంద్రం. ఆ శక్తి పరిథిలో సంచరిస్తే కలిగే అనుభావాలు అనుభవైకవేద్యం. భక్తి ప్రదర్శించేది...
Read More

ఆధ్యాత్మిక మార్గం

6:37 PM 0
  ఆధ్యాత్మిక మార్గం సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవంతునికి ఆడంబరమైన పూజా పునస్కారాలు, హోరెత్తించే స్త్రోత్ర పఠనాలు అవసరం లేదు. భక్తి భావన లేకుండా చేసే...
Read More

ఇంద్రియ నిగ్రహం

6:25 PM 0
  ఇంద్రియ నిగ్రహం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయము, 58 వ శ్లోకం యదా సమ్హరతే చాయం కూర్మోజ్గానీవ సర్వస: ఇంద్రియాణీంద్రియార్ధేభ్యస్...
Read More

కాలభైరవాష్టమి: (మార్గశిర బహుళ అష్టమి) (04-01-2023)

6:41 PM 0
కాలభైరవాష్టమి: (మార్గశిర బహుళ అష్టమి) (04-01-2023) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్లో॥ కాలాకాలాయ విద్మహే కాలాతీతాయ ధీమహి। తన్నో కాలభైరవ ప్రచోదయాత్॥ శ్...
Read More

ధర్మో రక్షతి రక్షిత:

6:36 PM 0
ధర్మో రక్షతి రక్షిత: సి.హెచ్.ప్రతాప్  ధర్మో రక్షతి రక్షిత: అజరామరమైన వేదవాక్కు. ధర్మో రక్షతి రక్షితః అనే వాక్యం వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలోని...
Read More

అపాత్రదానం వలన అనర్ధాలెన్నో!

6:27 PM 0
అపాత్రదానం వలన అనర్ధాలెన్నో ! సి.హెచ్.ప్రతాప్ ప్రియములేని విందు పిండి వంటల చేటు భక్తిలేని పూజ పత్రి చేటు పాత్రమెరుగని ఈవి బంగారు చేటురా విశ్...
Read More

కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి: (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి)

1:29 PM 0
కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి: (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి) (24-11-2023) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   హిందూమత సంస్కృతి, సంప్రదాయాల ప్రకారం మనకున్న మాసాలలో ఎంతో పుణ్...
Read More

సర్వహృదయాంతర్వర్తి భగవంతుడే

6:25 AM 0
సర్వహృదయాంతర్వర్తి భగవంతుడే రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్  భగవద్గీత లోని 10 వ అధ్యాయం భగవద్విభూతి ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. భగవంతుని దివ్య గు...
Read More

గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష

10:30 AM 0
గణపతి ముందు గుంజీళ్లుతీయుట శిక్ష కాదు..దీక్ష' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. సామాన్యంగా ఒక్కొక్కరికి, ఒక్కో శాస్త్రానికి, ...
Read More

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం

12:39 AM 0
  శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం   సి.హెచ్.ప్రతాప్   శ్రీ సాయినాధులు ఒక అద్భుతమైన, అపూర్వమైన వ్యక్తిత్వం గల దివ్య పురుషులు. అంతవరకూ తనను ...
Read More

Pages