అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

భగవంతుని అనన్య చింతన

12:38 PM 0
భగవంతుని అనన్య చింతన   సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవద్గీత 8 వ అధ్యాయం, 8 వ శ్లోకం శ్లో:    అభ్యాసయోగ యుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా                        ...
Read More

నవవిధ భక్తి సాధనాలు

7:10 AM 0
నవవిధ భక్తి సాధనాలు శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్రీ వేదవ్యాస ప్రణీత బ్రహ్మాండ పురాణాంతర్గతమైన ఆధ్యాత్మ రామాయణంలోని అరణ్యకాండలో గల పదవ సర్గలో శ్రీరా...
Read More

విశిష్టమైన అవతారం హయగ్రీవ స్వామి

7:14 PM 0
  విశిష్టమైన అవతారం హయగ్రీవ స్వామి రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ యుగయుగాలలో లోక పాలనకై, ధర్మ సంస్థాపనకై విష్ణువు అనేక అవతారాలను దాల్చాడు. అయితే తన భక...
Read More

భగవంతుని పొందేందుకు సాధనా మార్గాలు

7:02 PM 0
భగవంతుని పొందేందుకు  సాధనా  మార్గాలు సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవంతుడు అందరి సొత్తు అని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సృష్టిలో ప్రాణ చైతన్యం వున్న ప్...
Read More

గురు శిష్య సంబంధాలు

6:59 PM 0
గురు శిష్య సంబంధాలు సి.హెచ్.ప్రతాప్ మన వేదాలలో అనేక శాంతి మంత్రాలను పొందుపరిచారు. వీటిని ప్రస్తుత కాలంలో పూజలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, హోమాలు పూర్...
Read More

మోక్షార్థం

6:43 PM 0
  మోక్షార్థం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు భగవంతుడు శక్తి కేంద్రం. ఆ శక్తి పరిథిలో సంచరిస్తే కలిగే అనుభావాలు అనుభవైకవేద్యం. భక్తి ప్రదర్శించేది...
Read More

ఆధ్యాత్మిక మార్గం

6:37 PM 0
  ఆధ్యాత్మిక మార్గం సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవంతునికి ఆడంబరమైన పూజా పునస్కారాలు, హోరెత్తించే స్త్రోత్ర పఠనాలు అవసరం లేదు. భక్తి భావన లేకుండా చేసే...
Read More

ఇంద్రియ నిగ్రహం

6:25 PM 0
  ఇంద్రియ నిగ్రహం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయము, 58 వ శ్లోకం యదా సమ్హరతే చాయం కూర్మోజ్గానీవ సర్వస: ఇంద్రియాణీంద్రియార్ధేభ్యస్...
Read More

కాలభైరవాష్టమి: (మార్గశిర బహుళ అష్టమి) (04-01-2023)

6:41 PM 0
కాలభైరవాష్టమి: (మార్గశిర బహుళ అష్టమి) (04-01-2023) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్లో॥ కాలాకాలాయ విద్మహే కాలాతీతాయ ధీమహి। తన్నో కాలభైరవ ప్రచోదయాత్॥ శ్...
Read More

ధర్మో రక్షతి రక్షిత:

6:36 PM 0
ధర్మో రక్షతి రక్షిత: సి.హెచ్.ప్రతాప్  ధర్మో రక్షతి రక్షిత: అజరామరమైన వేదవాక్కు. ధర్మో రక్షతి రక్షితః అనే వాక్యం వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలోని...
Read More

అపాత్రదానం వలన అనర్ధాలెన్నో!

6:27 PM 0
అపాత్రదానం వలన అనర్ధాలెన్నో ! సి.హెచ్.ప్రతాప్ ప్రియములేని విందు పిండి వంటల చేటు భక్తిలేని పూజ పత్రి చేటు పాత్రమెరుగని ఈవి బంగారు చేటురా విశ్...
Read More

Pages