అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1

11:36 PM 0
 శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం, వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్। వందే సూర...
Read More

శివమానస పూజా స్తోత్రము - భావసహితము

5:39 PM 0
శివమానస పూజా స్తోత్రము - ఆదిశంకరాచార్య విరచితము   భావవివరణ: భావరాజు పద్మిని    అందరికీ ఆలయాలకు వెళ్లి, లేక ఇంట్లో అన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ ...
Read More

బసవ పురాణం - 10

5:12 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం - 10  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి రుద్ర పశుపతి కధ రుద్ర పశుపతి అతి గొప్ప శివ భక్తుడు.  ఈయన స్వామి క్షేమం కోసం పరితపించాడు.  ...
Read More

బసవ పురాణం - 7

5:46 PM 0
పురాణ కధలు .. బసవ పురాణం – 7  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 9. కైలాసంలో బసవేశ్వరుడు   ఆ కాలంలో సిధ్ధరామకృతి అనే ఒక గొప్ప యోగి వుండేవాడు.  ఆయన ప్రతినిత...
Read More

కాలభైరవాష్టమి

10:36 PM 0
కాలభైరవాష్టమి ( మార్గశిర బహుళ అష్టమి, 06-01-2021, బుధవారం) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్రీకాలభైరవస్వామి ఆవిర్భవించిన రోజే కాలభైరవాష్టమి. ఉత్తరాది స...
Read More

బసవ పురాణం -8

6:40 PM 0
పురాణ కధలు   - బసవ పురాణం - 8 పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి  గొల్ల అవ్వని కాపాడిన బసవేశ్వరుడు బిజ్జలరాజు ఆస్ధానంలో బసవేశ్వరుడు మంత్రిగా వున్న రోజులు. ...
Read More

నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు

1:59 PM 0
  నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  భగదత్తుడు మహాభారతము లో తక్కువగా పేర్కొనబడ్డ పాత్ర. ఇతను  తూర్పు   ప్రాంతానికి చె...
Read More

బసవ పురాణం - 3

8:59 AM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం - 3 -పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 4.  మేక పెంటిక లింగమగుట భక్తి అంటే మడికట్టుకుని పూజలు చెయ్యటం, అందరినీ పిలిచి ఆర్భాటం చెయ్యటం...
Read More

దుర్గా సప్త శతి

7:06 PM 0
'దుర్గా సప్త శతి  ' - సుజాత.పి.వి.ఎల్   దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహ...
Read More

పురాణ కథలు -1

5:11 PM 0
  పురాణ కధలు -1   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవ పురాణం మా నాన్నగారు కీ.శే శ్రీ పులిగడ్డ జనార్దనరావుగారికి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు కొని చదివే అభిరుచి ...
Read More

Pages