అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

భగవంతుని తత్వం

6:00 PM 0
  భగవంతుని తత్వం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ అజోఽపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోఽపి సన్ । ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా ।। 6 ।। (భగవద్గీత ...
Read More

సత్కర్మ

5:33 PM 0
  సత్కర్మ పి.వి.ఎల్.సుజాత  మనది కర్మతో ముడిపడిన జీవితం. పుట్టిన ప్రతి జీవి కర్మ చేయవలసిందే.మనది కర్మ భూమి. కర్మ సిద్ధాంతం ఊపిరి పోసుకున్న భూ...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 5

12:15 PM 0
  త్రివిక్రమావతారం - 5 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  "స్వామీ నీవు వీనికి మొదట ఇంద్రపదవి ఇచ్చావు. మరల దానిని ఈనాడు తొలగించడంతో చాలా మేలు అయింది. ఆ...
Read More

మనీషా పంచకం

9:17 PM 0
  మనీషా పంచకం వైశిష్టత రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్  ఒకరోజు మధ్యాహ్నం కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి గంగా నది వైపు వెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలో నాలుగు శునకా...
Read More

సజ్జన సాంగత్యం

9:55 AM 0
సజ్జన సాంగత్యం   సి   హెచ్   ప్రతాప్   సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చల తత్వం నిశ్చల తత్వే జీవన్ముక్తి: సాక...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 4

9:36 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  భగవాన్! నరకానికి పోడం కన్నా, శిక్షింపపడటం కన్నా, ఉన్నతమైన పదవి పోడం కన్నా, బంధింపబడటం కన్నా, సర్వ స...
Read More

Pages