అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

పురాణ కధలు - 17

6:25 AM 0
                                పురాణ కధలు .. బసవ పురాణం                                                          సేకరణ    పి.యస్.యమ్. లక్ష్...
Read More

పురాణ కథలు -16

10:05 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం సేకరణ:    పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 16 ఇరువత్తుని కధ  పూర్వం గరయూరనే గ్రామంలో ఇరువత్తు అనే ఒక శివ భక్తుడుండేవాడు.  అతడు ఆ ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4

10:23 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే భూరథమంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం, వందే శైలశరాసనం ఫణిగుణం వందేఽబ్ధితూణీరకమ్. వందే పద్మ...
Read More

ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక అసలు కథ ఇదే..!'

6:28 PM 0
'ఆంజనేయుడు పంచముఖరూపుడుగా మారటం వెనుక  అసలు కథ ఇదే..!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. తలచుకున్నంత మాత్రాన సకల కష్టాలనూ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3

12:41 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే దివ్యమచిన్త్యమద్వయమహం వందేఽర్కదర్పాపహం, వందే నిర్మలమాదిమూలమనిశం వందే మఖధ్వంసినమ్ । వందే స...
Read More

Pages