అచ్చంగా తెలుగు: ఆధ్యాత్మికం
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts
Showing posts with label ఆధ్యాత్మికం. Show all posts

త్రివిక్రమావతారం - 2

9:41 AM 0
  త్రివిక్రమావతారం - 2 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  ఆ విశ్వరూపాన్ని ధరించినటువంటి త్రివిక్రముని వర్ణన ఇలా చేశారు పోతనామాత్యులవారు. విశ్వరూపత్రివిక్రమ...
Read More

మహా భారత పర్వాల (7 నుండి !2) వరకు సంగ్రహ వివరణ

9:28 AM 0
  మహా భారత పర్వాల (7 నుండి !2) వరకు సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  మహాభారతములో ఏడోవ పర్వము భీష్మ పర్వము బీష్ముడు నేలకొరిగిన పిమ్మట ద...
Read More

మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ

8:15 AM 0
  మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  తింటే గారెలు తినాలి వింటే భారతము వినాలి అని మన పెద్దలు ఏనాడో చెప్ప...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 1

6:50 AM 0
 త్రివిక్రమావతారం - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలను తిరిగి స్వర్గం చేర్చడానికి శ్రీమహావిష్ణువు ఇంద్రుడికి తమ్ముడై 'ఉపేంద్...
Read More

తిరువత్తిగై శయన నరసింహార్, సార నారాయణ్ ఆలయం

2:16 PM 0
 తిరువత్తిగై శయన నరసింహార్, సార నారాయణ్ ఆలయం  భావరాజు పద్మిని  ఈ ఆలయం తమిళనాడు లోని కుడ్డలోర్ జిల్లాలో పనృతి వద్దగల, తిరువత్తిగైలో ఉంది.   వ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 11

7:24 PM 0
  శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 11  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ ౹ పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10

2:10 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే పావనమంబరాత్మవిభవం వందే మహేన్ద్రేశ్వరం వందే భక్త జనాశ్రయామరతరుం వందే నతాభీష్టదమ్ వందే జహ...
Read More

బసవ పురాణం -22

1:40 PM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం -22                                                                                                   పి.యస్.యమ్. లక్ష...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9

8:39 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే సూక్ష్మమనంతమాద్యమభయం వందేఽన్ధకారాపహం వందే రావణనందిభ్రుంగివినతం వందే సుపర్ణావృతమ్ వందే శై...
Read More

బసవ పురాణం - 20

8:34 PM 0
పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం - 20  సేకరణ:  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 20  నిమ్మవ్వ కధ   కిందటి కధలో సిరియాలుడు బంధు మిత్ర సమేతంగా కైలాసాన్ని పొందాడ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8

7:20 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే హంసమతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపేక్షణం వందే భూతగణేశమవ్యయమహం వందేఽర్ధరాజ్యప్రదమ్ ౹ వందే స...
Read More

Pages