అచ్చంగా తెలుగు: సి.హెచ్. ప్రతాప్
Showing posts with label సి.హెచ్. ప్రతాప్. Show all posts
Showing posts with label సి.హెచ్. ప్రతాప్. Show all posts

భగవంతుని పొందేందుకు సాధనా మార్గాలు

7:02 PM 0
భగవంతుని పొందేందుకు  సాధనా  మార్గాలు సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవంతుడు అందరి సొత్తు అని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సృష్టిలో ప్రాణ చైతన్యం వున్న ప్...
Read More

గురు శిష్య సంబంధాలు

6:59 PM 0
గురు శిష్య సంబంధాలు సి.హెచ్.ప్రతాప్ మన వేదాలలో అనేక శాంతి మంత్రాలను పొందుపరిచారు. వీటిని ప్రస్తుత కాలంలో పూజలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, హోమాలు పూర్...
Read More

ఆధ్యాత్మిక మార్గం

6:37 PM 0
  ఆధ్యాత్మిక మార్గం సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవంతునికి ఆడంబరమైన పూజా పునస్కారాలు, హోరెత్తించే స్త్రోత్ర పఠనాలు అవసరం లేదు. భక్తి భావన లేకుండా చేసే...
Read More

పరిపాలనా దక్షత

7:37 PM 0
పరిపాలనా దక్షత   సి.హెచ్. ప్రతాప్ మగధ దేశం మహారాజు విజయవర్మ అరవై సంవత్సరాలు దిగ్విజయంగా రాజ్య పాలన సాగించి ఆ రాజ్యాన్ని భరతఖంఢంలోనే అగ్రగామి...
Read More

ఉచితాలతో అనర్థం

9:12 PM 0
  ఉచితాలతో అనర్థం కధ రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ విదర్భ రాజ్యాన్ని ఏలే మగధసేనుడు తన రాజ్యాన్ని ఎంతో ప్రజా రంజకంగా పాలించేవాడు. రాజ్యంలోని ప్రజలను త...
Read More

శివ పంచాక్షరీ మంత్రం ప్రాశస్థ్యం

10:38 AM 0
శివ పంచాక్షరీ మంత్రం ప్రాశస్థ్యం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్   పంచాక్షరీ అంటే ఐదు అక్షరాల సమూహం అని అర్థం. పంచాక్షరీ అనగానే అందరికీ గుర్తుచ్చేదీ శి...
Read More

మానవ జీవితానికి ఆధారభూతం కర్మయోగం

8:49 PM 0
మానవ జీవితానికి ఆధారభూతం కర్మయోగం సి.హెచ్.ప్రతాప్ కర్మ అంటే అందరికీ అర్ధమయ్యే భాషలో  చేతలు, పని చెయ్యడము, విధి మరియు కార్యకారణ నియమము అని చె...
Read More

తెలుగు భాష ఔన్నత్యం

1:11 PM 0
  తెలుగు భాష ఔన్నత్యం   సి.హెచ్.ప్రతాప్   చక్కని పలుకుబడులకు, నుడికారములకు తెలుగు బాషయే పుట్టినిల్లు . ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందిన ఎన్నో కావ్యాలు మ...
Read More

కలిప్రభావం

10:27 PM 0
  కలిప్రభావం రచన:సి.హెచ్.సాయిప్రతాప్   కలియుగ ఆరంభ కావడంతో దోపిడీలు, పాపాలు పెరగడంతో పరీక్షిత్తు మహారాజు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.కలిని అంతమంది...
Read More

అత్యంత పవిత్రం గురూచ్చిష్టం

10:07 AM 0
అత్యంత పవిత్రం గురూచ్చిష్టం  సి హెచ్ ప్రతాప్ శ్రీ సాయినాధుని అవతారం మహోత్కృష్ట మైనది, ఆయన మార్గ దర్శకత్వం విభిన్నమైనది. భక్త సులభుడు, భక్తుల...
Read More

స్థిర చిత్తుడు

11:08 AM 0
స్థిర చిత్తుడు సి.హెచ్.ప్రతాప్ భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయం, 56 వ శ్లోకం: దు:ఖేష్వనుద్విగ్నమనా: సుఖేఎషు విగతస్ఫృహ వీతరాగభయక్రోధ: స్థితధీర్మునిరుచ్యత...
Read More

Pages