అచ్చంగా తెలుగు: బొమ్మ బాగా కుదిరింది
Showing posts with label బొమ్మ బాగా కుదిరింది. Show all posts
Showing posts with label బొమ్మ బాగా కుదిరింది. Show all posts

స్వధ (అష్టవిధ నాయికలు )

8:37 PM 0
స్వధ (అష్టవిధ నాయికలు ) - బల్లూరి ఉమాదేవి జగమెరిగిన చిత్రకారుడు బాపు. బాపు గీచిన బొమ్మైనా,కథైనా ,కవితైనా అది ఏదైనా సరే అదో బృహత్కావ్యమే. ఏ చ...
Read More

చిత్ర బ్రహ్మ బాపు

8:23 PM 0
చిత్ర బ్రహ్మ బాపు - ఎం. వి.అప్పారావు(సురేఖ ) బాపుగారి గీతను చూడగానే మనకు వెంటనే ముళ్లపూడి వారు గుర్తుకొస్తారు. ముళ్లపూడివారిని రాత చదవగానే మ...
Read More

Pages