అచ్చంగా తెలుగు: రుద్ర దండం – 8
Showing posts with label రుద్ర దండం – 8. Show all posts
Showing posts with label రుద్ర దండం – 8. Show all posts

రుద్ర దండం – 8

6:48 PM 0
రుద్ర దండం – 8 -      ఫణి రాజ కార్తీక్ (జరిగిన కధ : పార్వతికి తంత్ర విద్య నేర్పుతుండగా ఆమె పరాకును గమనించిన శివుడు, కోపించి, తన చే...
Read More

Pages