అచ్చంగా తెలుగు: అంగులూరి అంజనీదేవి
Showing posts with label అంగులూరి అంజనీదేవి. Show all posts
Showing posts with label అంగులూరి అంజనీదేవి. Show all posts

ఈ దారి మనసైనది - 46

10:26 AM 0
ఈ దారి మనసైనది - 46     అంగులూరి అంజనీదేవి              పాకాలకి వెళ్లగానే కారుని నేరుగా హాస్పిటల్ వైపు పోనిచ్చాడు అనురాగ్. కారుని ఓ పక్కకి...
Read More

ఈ దారి మనసైనది -45

6:41 PM 0
  ఈ దారి మనసైనది -45  అంగులూరి అంజనీదేవి  మౌనంగా వున్న మన్విత వైపు చూస్తూ ... “మన్వితా ! ఒక వేళ నేను అనురాగ్ని వదిలి బ్రతకలేక... ఎంగిలి పడ...
Read More

Pages