అచ్చంగా తెలుగు: కొల్లూరు విజయా శర్మ
Showing posts with label కొల్లూరు విజయా శర్మ. Show all posts
Showing posts with label కొల్లూరు విజయా శర్మ. Show all posts

దూరపుకొ౦డలు

11:30 PM 0
దూరపుకొ౦డలు -కొల్లూరు విజయా శర్మ     హైదరాబాద్  అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం . సమయం తెల్లవారి మూడున్నర అవుతోంది . చెక్ ఇన్ ఫార్మాలిటీస్ ...
Read More

కలల తోటమాలి

9:57 PM 0
కలల తోటమాలి - కొల్లూరు విజయా శర్మ "అమ్మా!. "అంటూ అల్లంత దూరాన వంశీ పిలుపు ..... "అరె ఇప్పుడే కదారా నిన్ను స్కూల్...
Read More

Pages